Nội dung của quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể là gì

  

Hiện nay, các tổ chức, cá nhân đều quan tâm đến việc bảo hộ nhãn hiệu đặc biệt là nhãn hiệu tập thể. Trong quá trình đăng ký nhãn hiệu tập thế, một trong những tài liệu không thể thiếu được đó là quy chế sử dụng của nhãn hiệu tập thể, để soạn thảo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hiệu quả, tổ chức cá nhân cần nắm rõ những thông tin sau:

Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể gồm có những nội dung sau:

  + Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu.

  + Các tiêu chuẩn để trở thành, thành viên của tổ chức tập thể.

  + Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu.

  + Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu tập thể.

   + Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.

Các bài viết liên quan:

>> Nội dung của quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể là gì

>> Nêu điểm giống và khác nhau giữa nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể?

>> Người nộp đơn có cần thiết tra cứu thông tin về nhãn hiệu trước khi đăng ký hay không?

>> Nhãn hiệu là gì?

>> Nhãn hiệu tập thể là gì?

>> Nhãn hiệu chứng nhận là gì?

>> Nhãn hiệu liên kết là gì?

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke