Nội dung của quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận là gì?

Khi người nộp đơn tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, một trong những tài liệu không thể thiếu được là quy chế sử dụng nhãn hiệu. Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận gồm những nội dung sau:

  + Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu chứng nhận.

  + Điều kiện để sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

  + Các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu.

  + Phương pháp các đăc tính hàng hóa, dịch vụ và phương pháp kiểm soát việc nhãn hiệu chứng nhận.

  + Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho người chứng nhận, bảo hộ nhãn hiệu.

Các bài viết liên quan:

>> Nội dung của quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể là gì

>> Nêu điểm giống và khác nhau giữa nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể?

>> Phí và lệ phí đăng kí gồm những khoản nào?

>> Một số thiếu sót thường gặp khi thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu tập thể?

>> Nhãn hiệu không được bảo hộ là những nhãn hiệu có dấu hiệu như thế nào?

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke