Những ưu điểm và nhược điểm khi đăng ký theo nghị định thư Madrid là gì?

Các cá nhân, tổ chức đăng ký quốc tế nhãn hiệu có thể đăng ký theo nghị định thư Madrid. Tuy nhiên, bên cạnh việc nghị định thư mang lại những mặt thuận lợi tạo điều kiện cho các cá nhân tổ chức đăng ký quốc tế nhãn hiệu thì nghị định cũng có những điểm hạn chế trong việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế.

Nghị định thư Madrid có những nhược điểm sau:

   + Thời hạn xem xét đơn dài là 18 tháng

   + Phí đăng ký nghị định thư cao hơn so với thỏa ước Madrid.

Đăng ký theo nghị định thư có những ưu điểm sau:

   + Đơn đăng ký có thể viết bằng ngôn ngữ tiếng anh, tiếng pháp hoặc tiếng thụy sỹ.

   + Phạm vi của nghị định Madrid gồm 95 nước thành viên

   + Nhãn hiệu đăng ký chỉ cần nộp đơn ở một nước bất kỳ

   + Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu theo nghị định Madrid mà bị từ chối hay hủy bỏ thì có thể chuyển sang đăng ký quốc gia mà không làm mất đi ngày nộp đơn gốc.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke