Những tài liệu cần thiết khi sửa đổi văn bằng bảo hộ là gì?

 

Chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tiến hành sửa đổi văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của cục sở hữu trí tuệ hoặc khi chủ văn bằng phát hiện ra sai sót. Văn bản sửa đổi văn bằng bảo hộ cần những tài liệu sau:

     + Tờ khai

     + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện

     + Bản gốc văn bằng bảo hộ

     + Tài liệu việc xác nhận thay đổi tên và địa chỉ nếu người nộp đơn muốn sửa đổi

     + Tài liệu chứng minh quyền sở hữu chuyển dịch cho người khác nếu yêu cầu của người nộp đơn yêu cầu thay đổi chủ văn bằng bảo hộ.

     + 5 mẫu nhãn hiệu mới nếu người nộp đơn yêu cầu sửa đổi mẫu nhãn.

     + Chứng từ, hóa đơn nộp lệ phí.

Trong tờ khai cần phải nêu rõ những yêu cầu sau:

     + Ghi rõ tên và địa chỉ cần sửa đổi của chủ văn bằng bảo hộ, thay đổi văn bằng bảo hộ.

     + Yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ này

     + Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

Tờ khai được làm theo mẫu 01-SĐVB quy định tại phụ lục C theo thông tư  01/2007/TT/BKHCN.

Trong nội dung yêu cầu thu hẹp gốm những nội dung sau:

    + Yêu cầu sửa đổi một số chi tiết mà không làm thay đổi đáng kể mẫu nhãn hiệu.

    + Yêu cầu giảm bớt một hoặc một số hàng hóa dịch vụ hoặc nhóm hàng hóa, dịch vụ mà không thay đổi mẫu nhãn hiệu.

Lưu ý: Việc thu hẹp phạm vi bảo hộ người nộp đơn thường yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận.

           Trong vòng 1 tháng cục sẽ tiến hành đánh giá, xem xét đơn yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ kể từ ngày tiếp nhận đơn.

__________________________________

Để Quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024-3202 8111   /   024-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke