Những hạn chế của việc chuyển nhượng chứng nhận đăng ký thương hiệu?

Trong những năm gần đây, hầu hết các nước trên thế giới đều nhận thấy được tầm quan trọng của việc đăng ký thương hiệu độc quyền. Trên thị trường cạnh tranh khốc liệt của các tổ chức, cá nhân, thương hiệu hàng hóa tạo ra của tiền bạc, nâng cao sự uy tín, tên tuổi của tổ chức, cá nhân được vươn xa ra tầm quốc tế. Vậy nên tạo ra một thương hiệu độc quyền là rất quan trọng đối với các tổ chức, cá nhân. Chính vì vậy, việc chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký độc quyền thương hiệu là quyết định đứng đắn của các tổ chức, cá nhân.

Chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký độc quyền thương hiệu là việc chủ sở hữu của Giấy chứng nhận đăng ký độc quyền thương hiệu chuyển giao quyền sở hữu cho một cá nhân, tổ chức khác. Việc chuyển nhượng hợp đồng phải được ký kết hợp đồng giữa 2 bên được chuyển nhượng và bên chuyển nhượng.

Hồ sơ chuyển nhượng gồm những tài liệu sau:

    + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

    + Hợp đồng chuyển nhượng có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

    + Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký độc quyền thương hiệu dự định chuyển nhượng.

Chuyển nhượng sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cho chủ sở hữu giấy chứng nhận đăng ký độc quyền thương hiệu, tuy nhiên, bên cạnh đó việc chuyển nhượng đó cũng có những mặt hạn chế sau:

    + Chủ Giấy chứng nhận đăng ký độc quyền thương hiệu chỉ được chuyển nhượng trong phạm vi bảo hộ của mình.

    + Chuyển nhượng không được gây ra nhầm lẫn về đặc tính của sản phẩm, dịch vụ, nguồn gốc của sản phẩm dịch vụ mang thương hiệu.

    + Người được chuyển nhượng phải đáp ứng đủ điều kiện đối với người có quyền đăng ký thương hiệu đó.

Thong ke