Những điều kiện gì để đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

Điều kiện để đăng ký 1 bằng kiểu dáng công nghiệp phải là: 

        - Có tính mới

        - Có trình độ sáng tạo

        - Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Vậy, Luật sự SHTT sẽ làm rõ những vấn đề cụ thể như sau:

        Một kiểu dáng công nghiệp được coi là mới nếu nó khác biệt rõ ràng với các kiểu dáng công nghiệp khác mà đã được công bố rộng rãi bằng cách sử dụng họăc bằng các phương tiện truyền thông hoặc mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào dù ở trong hay ngoài nước Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

        Một kiểu dáng công nghiệp được coi là có trình độ sáng tạo nếu dựa trên kiểu dáng công nghiệp đã được công bố rộng rãi bằng cách sử dụng họăc bằng các phương tiện truyền thông hoặc được mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào dù ở trong hay ngoài nước Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, kiểu dáng công nghiệp không thể dễ dàng được tạo ra bởi 1 người với kiến thức trung bình về nghệ thuật.

        Một kiểu dáng công nghiệp được cho là dễ ứng dụng công nghiệp nếu nó có thể được sử dụng như là 1 mô hình cho sản xuất hàng loạt các sản phẩm với hình dáng bên ngoài thể hiện rõ được kiểu dáng công nghiệp đó bằng các phương pháp công nghiệp hoặc thủ công.

Những dấu hiệu của kiểu dáng công nghiệp không đủ điều kiện để bảo hộ:

        - Hình dáng bên ngoài của 1 sản phẩm cần có đặc tính kỹ thuật của sản phẩm.

        - Hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng công nghiệp.

        - Hình dáng sản phẩm vô hình trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua đại diện sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Nếu người nộp đơn chọn nộp đơn qua đại diện, thì cần phải có các tài liệu gồm:

        1. Giấy uỷ quyền của người nộp đơn;

        2. Sáu (6) bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ KDCN gồm ảnh chụp hay bản vẽ mặt trước, mặt sau, bên phải, bên trái, phía trên, phía dưới và hình phối cảnh của KDCN. Kích thước ảnh chụp hoặc bản vẽ không lớn hơn 210 x 297 mm, và không nhỏ hơn 90 x 120 mm (yêu cầu nộp đồng thời với đơn). Nếu một kiểu dáng được áp dụng cho 1 phần của hàng hoá, ảnh chụp / bức vẽ phối cảnh của hàng hoá phải chỉ rõ phần được yêu cầu.

        3. Trong trường hợp kiểu dáng có độ phức tạp cao, cần một bản vẽ mặt cắt ngang ở vị trí thích hợp. nếu một hàng hoá mà kiểu dáng được áp dụng như là một cái nắp hoặc có thể mở ra được (ví dụ tủ lạnh, tủ quần áo hoặc vali), cần bản vẽ / ảnh chụp hàng hoá ở vị trí mở.

        4. Bản sao mô tả kiểu dáng công nghiệp chỉ rõ tính mới lạ và là một tác phẩm nghệ thuật đầu tiên (cần lúc nộp đơn);

        5. Tài liệu khác

Lưu ý: hợp đồng chuyển nhượng quyền ưu tiên từ người thiết kế cho người đăng ký (người thiết kế và người đăng ký khác nhau), theo luật kiểu dáng hiện hành không bắt buộc tại thời điểm nộp đơn. Tuy nhiên Cục sở hữu trí tuệ Việt bảo lưu quyền yêu cầu người nộp đơn nộp tài liệu này trong trường hợp Cục có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tính hợp pháp của người đăng.

Thông tin về chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

        1. Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn và người thiết kế;

        2. Ngày nộp đơn, số đăng ký và quốc gia của đơn đăng ký trước mà quyền ưu tiên Công ước Pari yêu cầu.

Thời gian đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

Trong thời hạn từ 10-12 tháng kể từ ngày nộp đơn nếu không gặp bất cứ sự phản đối nào cũng như đáp ứng đủ các tiêu chuẩn bảo hộ thì Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho chủ đơn.

Các bài viết liên quan:

>> Đăng ký nhãn hiệu

>> Đăng ký sáng chế

>> Đăng ký giải pháp hữu ích

>> Đăng ký Mã số mã vạch

>> Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

>> Đăng ký bản quyền tác giả

______________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke