Nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận có điểm gì giống và khác nhau?

Nhãn hiệu là một trong những đối tượng cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ. Nhưng nhãn hiệu lại có ý nghĩa rất lớn trong thương mại. Việc phân biệt nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận người nộp đơn còn có sự nhầm lẫn dẫn đến hiểu sai những quy định trong Luật sở hữu trí tuệ.

Những điểm giống và khác nhau của nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận dưới đây:

* Điểm giống nhau của hai nhãn hiệu:

  + Chúng đều là nhãn hiệu, dùng để phân biệt hàng hóa của chủ sở hữu đó với chủ sở hữu khác.

  + Thời hạn bảo hộ là 10 năm và không giới hạn thời gian gia hạn.

* Điểm khác nhau của hai nhãn hiệu:

  + Điểm khác nhau ta nhận thấy đều là chủ thể đăng ký. Nhãn hiệu tập thể là do tập thể làm chủ, còn Nhãn hiệu chứng nhận lại do một tổ chức nhất định đứng ra đăng ký.

  + Khi nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu tập thể ở Cục sở hữu trí tuệ, thì danh sách kèm theo phải là những thành viên trong tập thể đó cùng sở hữu. Nhãn hiệu chứng nhận chỉ có một tổ chức nhất định đứng ra nộp đơn tại Cục sở hữu trí tuệ.

Các bài viết liên:

Thẩm định nội dung đơn có mục đích và nội dung gì?

Thẩm định hình thức đơn có mục đích và nội dung gì?

Giấy ủy quyền xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại philippines gồm những thông tin gì?

Người nộp đơn có thể xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Philippines được không?

Giấy ủy quyền xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Singapore gồm những thông tin gì?

Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu như thế nào?

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke