Nhãn hiệu mang dấu hiệu nào không được đăng ký tại Philippins?

Các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại Philippins ngày càng nhiều. Để nhãn hiệu của doanh nghiệp được bảo hộ độc quyền, doanh nghiệp cần lưu ý những nhãn hiệu mang dấu hiệu sẽ không được đăng ký tại Philippins gồm những nhãn hiệu sau:

   + Nhãn hiệu có chứa đựng tính chất mô phỏng giống với hình quốc kỳ, huy hiệu hoặc phù hiệu của Philippins hoặc bất kỳ nước nào.

   + Nhãn hiệu có nội dung trái đạo đức xã hội và trật tự công cộng, lừa dối hoặc gây phản cảm với xã hội.

   + Nhãn hiệu mang tính chất mô tả hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu

   + Nhãn hiệu chứa đựng tên, hinhg ảnh hoặc cá nhân nào đó còn sống, trừ khi được phép của người đó hoặc tên, hình ảnh hoặc chữ ký của tổng thống Philippins đã qua đời nhưng trong thời gian vợ góa của Tổng thống còn sống, trừ khi được người vợ khóa đó đồng ý.

   + Dấu hiệu trùng lặp gây hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của người khác có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn được dùng cho hàng hóa hoặc dịch vụ cùng loại hoặc có liên quan đến nhau.

   + Nhãn hiệu trùng lập hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới và Philippins.

   + Dấu hiệu có khả năng lừa đôi công chúng, đặc biệt là về bản chất, chất lượng, đặc tính hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa hoặc dịch vụ.

   + Dấu hiệu hoặc chỉ dẫn đã trở thành tên gọi thông dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ theo ngôn ngữ thông dụng và được dùng trong thực tế thương mại.

   + Nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn dùng trong thương mại chỉ chủng loại, chất lượng, số lượng, mục đích, giá trị, nguồn gốc địa lý, thời gian hoặc việc sản xuất các hàng hóa hoặc cung cấp các dịch vụ hặc các đặc tính khác của hàng hóa hoặc dịch vụ.

   + Nhãn hiệu phải có hình dáng bắt buộc do các yếu tố kỹ thuật hoặc do bản chất của bản thân sản phẩm hoặc các yếu tố tác động  đến giá trị bên trong của chúng.

   + Chỉ có riêng màu sắc, trừ pho được định dạng theo mẫu nào đó.

Các bài viết liên quan:

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Canada

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Pháp

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Đan Mạch

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Australia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu Brazil

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Cuba

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Áo

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke