Nhãn hiệu gồm mấy loại và gồm những loại nào? Loại nhãn hiệu nào được pháp luật bảo hộ?

Trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đăng ký nhãn hiệu độc quyền, người nộp đơn cần phân biệt được các loại nhãn hiệu khi tiến hành đăng ký.

Nhãn hiệu gồm 4 loại:

   + Nhãn hiệu tập thể.

   + Nhãn hiệu chứng nhận.

   + Nhãn hiệu liên kết.

   + Nhãn hiệu nổi tiếng.

Loại nhãn hiệu được pháp luật bảo hộ gồm:

   + Nhãn hiệu liên kết.

   + Nhãn hiệu chứng nhận.

   + Nhãn hiệu tập thể.

* Một số bài viết khác:

>> Nhãn hiệu tập thể là gì?

>> Nhãn hiệu chứng nhận là gì?

>> Tài liệu tối thiểu cần có để thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu?

>> Nội dung của quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể?

>> Nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể có điểm gì giống và khác nhau?

>> Một số thiếu sót thường gặp khi thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu tập thể?

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.