Nhãn hiệu có dấu hiệu như thế nào không thể tiến hành bảo hộ độc quyền tại Argentina?

   Argentina là một quốc gia quan tâm nhiều đến quyền sở hữu trí tuệ đặc biệt là trong lĩnh vực thương hiệu. Theo luật sở hữu trí  tuệ tại Argentina quy định những thương hiệu có những nhận biết sau đây sẽ không được đăng ký tại Argentina. Người nộp đơn khi thực hiện  nộp đơn tại Argentina cần nắm rõ những nhận biết đó để có thể thực hiện đăng ký thương hiệu được suôn sẻ và đạt hiệu quả.

Thương hiệu không được đăng ký tại Argentina gồm những nhận biết sau:

  + Nhận biết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Argentina, của nước ngoài;

  + Nhận biết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm thương hiệu chứng nhận;

  + Nhận biết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước;

  + Nhận biết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Argentina và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;

  + Nhận biết làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

Các thương hiệu có các nhận biết sau không có khả năng phân biệt sẽ không được đăng ký.

   + Nhận biết chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp nhận biết đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký thương hiệu;

   + Chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, trừ trường hợp các nhận biết này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một thương hiệu;

   + Nhận biết, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hoá, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến;

  + Nhận biết mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh;

  + Nhận biết chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp nhận biết đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một thương hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng thương hiệu tập thể hoặc thương hiệu chứng nhận quy định theo Luật Sở hữu Trí tuệ tại Campuchia.

  + Nhận biết không phải là thương hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với thương hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký thương hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Campuchia là thành viên;

  + Nhận biết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với thương hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên;

  + Nhận biết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với thương hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký thương hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do thương hiệu không được sử dụng theo quy định theo luật sở hữu trí tuệ tại Campuchia.

  + Nhận biết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với thương hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang thương hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng nhận biết đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của thương hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký thương hiệu nhằm lợi dụng uy tín của thương hiệu nổi tiếng;

  + Nhận biết gây trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng nhận biết đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

  + Nhận biết gây trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được đăng ký nếu việc sử dụng nhận biết đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá;

  + Nhận biết gây trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được đăng ký cho rượu vang, rượu mạnh nếu nhận biết được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó;

  + Nhận biết gây trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được đăng ký trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký thương hiệu.

Người nộp đơn khi thực hiện  nộp đơn đăng ký thương hiệu tại Campuchia cần nắm rõ được những nhận biết không được phân biệt của thương hiệu để tránh trường hợp bị từ chối đơn khi nộp tại Campuchia.

Các bài viết liên quan:

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke