Người nộp đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trong điều kiện nào?

Theo luật Sở hữu Trí tuệ người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ cùng một đối tượng nếu đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của Công ước Pari về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

+ Người nộp đơn là công dân Việt Nam, công dân nước thành viên khác của Công ước Pari hoặc thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, hoặc cư trú hay có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước thành viên khác của Công ước Pari, hoặc thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới.

+ Trong đơn đăng ký có nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên trong trường hợp nộp tại nước ngoài, trong đó có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên.

+ Đơn được nộp trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên.

+ Nộp đủ lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên theo các quy định của Công ước Pari có ngày ưu tiên là ngày nộp đơn của đơn đầu tiên.

Các bài viết liên quan:

>> Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) áp dụng quyền ưu tiên trong điều kiện nào?

>> Theo công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) quyền ưu tiên là gì?

>> Quyền ưu tiên là gì?

>> Nhãn hiệu không được bảo hộ là những nhãn hiệu có dấu hiệu như thế nào?

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar

_____________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke