Người nộp đơn phải đảm bảo yêu cầu gì khi nộp đơn đăng ký quốc tế?

Trong quá trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc để tránh xảy ra sai sót làm ảnh hưởng đến thời hạn đăng ký nhãn hiệu cần phải đảm bảo một số yêu cầu sau:

Trong hồ sơ đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo nghị định thư và thỏa ước Madrid cần đảm bảo những thông tin sau:

  + Tên và địa chỉ của chủ đơn phải thông nhất với các tài liệu trong đơn

  + Danh mục hàng hóa, dịch vụ không vượt quá phạm vi bảo hộ của giấy chứng nhận đăng ký được cấp ở Việt Nam.

Tờ khai được làm theo mẫu 06-ĐKQT quy định tại phụ lục C theo thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

Danh mục hàng hóa trong đơn quốc tế có thể thu hẹp hơn so với danh mục hàng hóa nêu trong đơn đăng ký quốc gia. Danh mục không được phép rộng hơn hoặc bổ sung thêm danh mục hàng hóa, dịch vụ khác trong đăng ký quốc gia.

Người nộp đơn cần đảm bảo thông tin khai trong đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu là chính xác kể cả là về ngôn ngữ, dịch thuật và thống nhất với các thông tin ghi trong giấy chứng nhận nhãn hiệu cơ sở hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu cơ sở.

Người nộp đơn phải nộp các khoản phí liên quan đến sửa đổi, bổ sung đơn trong quá trình nộp đơn đăng ký quốc tế do việc khai báo thông tin không chính xác hoặc các thông tin không thống nhất với  nhau.

___________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke