Người nộp đơn đăng kí nhãn hiệu khi sửa đổi, bổ sung đơn cần lưu ý điều gì?

Người nộp đơn có thể chủ động sửa đổi, bổ sung các tài liệu đơn đăng ký nhãn hiệu

trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

Người nộp đơn cần lưu ý các sửa đổi, bổ sung sau:

- Công văn sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu (theo mẫu)

- Bản danh mục sản phẩm, dịch vụ (nếu sửa đổi về danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu).

- Mẫu nhãn hiệu (nếu sửa đổi mẫu nhãn hiệu, người nộp đơn lưu ý không được thêm các yếu tố mới vào nhãn hiệu cũng như không được thay đổi làm mất đi bản chất đã có của nhãn hiệu).

- Thông tin chủ đơn (trường hợp sửa đổi, bổ sung thông tin về tác giả, người nộp đơn)...

- Việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu không được mở rộng phạm vi bảo hộ cũng như vượt quá nội dung đã chỉ rõ trong danh mục hàng hoá, dịch vụ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. (chỉ được giảm không được tăng phạm vi đăng ký bảo hộ).

- Việc sửa đổi, bổ sung đơn, kể cả thay đổi về người được uỷ quyền, do người nộp đơn chủ động thực hiện hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ phải được thể hiện bằng văn bản, ghi rõ nội dung sửa đổi, bổ sung và kèm theo chứng từ nộp lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn.

Người nộp đơn có thời hạn 1 tháng để sửa đổi, bổ sung đơn kể từ ngày cục ra thông báo yêu cầu sửa đổi.

Các bài viết liên quan:

Người nộp đơn có thể tách đơn đăng ký nhãn hiệu được không?

Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm nội dung gì?

Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam cần thủ tục gì

Điểm khác biệt giữa Nghị định Thư Madrid và Thỏa ước Madrid là gì?

Nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam là gì? Để trở thành nhãn hiệu nổi tiếng cần đạt yêu cầu gì?

Những quy định khi đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid là gì?

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke