Người nộp đơn có thể yêu cầu hủy văn bằng bảo hộ không? Văn bằng bảo hộ bị hủy trong trường hợp nào?

Người nộp đơn có thể yêu cầu hủy văn bằng bảo hộ tại cục sở hữu trí tuệ. Việc yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ có thể do chủ văn bằng bảo hộ hoặc bên thứ 3 thực hiện, hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu Trí tuệ. Chủ văn bằng có thể yêu cầu hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực trong văn bằng bảo hộ.

Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ trong trường hợp sau:

   + Người nộp đơn không có quyền đăng ký nhãn hiệu.

   + Người nộp đơn không có quyền chuyển nhượng đối với nhãn hiệu.

   + Đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng các điều kiện tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.

Chủ văn bằng có thể yêu cầu hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực trong văn bằng bảo hộ. Để hủy một phần hoặc toàn bộ hiệu lực trong văn bằng bảo hộ cần phải có điều kiện sau:

   + Phần bị hủy không đáp ứng điều kiện bảo hộ.

   + Người nộp đơn phải nộp phí và lệ phí.

Sau khi đơn chấp nhận hủy một phần thì cục tiếp tục tiến hành đưa đơn về thẩm định nội dung.

Người nộp đơn yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí theo luật Sở hữu Trí tuệ.

Trong thời hạn 10 ngày Cục sẽ xử lý đơn hủy bỏ văn bằng bảo hộ kêt từ khi tiếp nhận đơn.

Các bài viết liên quan:

Đơn yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ gồm những tài liệu gì?

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp được tính phí như thế nào?

Khách hàng tiến hành thủ tục yêu cầu xử lý vi phạm như thế nào?

Người nộp đơn có thể đăng ký sáng chế quốc tế theo những cách nào?

Đăng ký quốc tế và đăng ký quốc gia có mối liên hệ gì?

Những thông tin cần thiết khi khai trong đơn quốc tế là gì?

Người nộp đơn phải đảm bảo yêu cầu gì khi nộp đơn đăng ký quốc tế?

___________________________

Để Quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke