Người nộp đơn có thể yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ không?

Người nộp đơn khi có nhu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ sáng chế có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới Cục Sở hữu ở Hà Nội hoặc 2 văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Hồ sơ hủy bỏ văn bằng bảo hộ sáng chế cần những tài liệu sau:

  + Tờ khai.

  + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

  + Chứng cứ.

  + Bản giải trình lý do yêu cầu.

  + Chứng từ nộp lệ phí và phí.

Xử lý đơn yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ.

* Trường hợp chủ văn bằng tự yêu cầu hủy bỏ thì cục sẽ tiến hành xử lý như sau:

  - Kiểm tra đơn về mặt hình thức và đưa kết luận tính hợp lệ của đơn.

  - Kiểm tra hiệu lực của văn bằng yêu cầu hủy bỏ.

  - Ra quyết định hủy bỏ văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của người nộp đơn.

* Trường hợp yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ do người thứ 3 thực hiện.

  + Kiểm tra đơn về mặt hình thức (bằng chứng, lý do yêu cầu hủy bỏ) và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn.

  + Cục sở hữu trí tuệ đưa ra thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ 3 cho chủ văn bằng bảo hộ, để chủ văn bằng có ý kiến. Cục sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành tổ chức trao đổi ý kiến trực tiếp giữa bên thứ 3 và chủ sở hữu.

  + Trên cơ sở xem xét của các bên, Cục sở hữu sẽ ra quyết định chấm dứt một phần/toàn bộ văn bằng bảo hộ hoặc Cục từ chối hủy bỏ văn bằng bảo hộ.

  + Quyết định hủy bỏ văn bằng bảo hộ sẽ được ghi nhận vào sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên công báo sở hữu công nghiệp.

+ Nếu không có đủ cơ sở, Cục sở hữu trí tuệ ra thông bào từ chối hủy bỏ văn bằng bảo hộ.

Thời gian thông báo thụ lý đơn hủy bỏ văn bằng bảo hộ là 10 ngày.

Các bài viết liên quan:

Người nộp đơn có thể yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ sáng chế không?

Đơn quốc tế trong giai đoạn quốc gia được xử lý như thế nào?

Người nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo hiệp ước sáng chế cần nắm rõ những thông tin gì?

Nộp đơn đăng ký sáng chế theo công ước Pari cần có những thông tin gì?

Chủ sở hữu sáng chế nộp đơn duy trì hiệu lực sáng chế như thế nào?

Người nộp đơn có thể tiến hành khiếu nại sáng chế không?

______________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke