Người nộp đơn có thể yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu không? Điều kiện để đăng ký quốc tế là gì?

Hiện nay, xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đối với các doanh nghiệp, các doanh nghiệp đều có nhu cầu mở rộng thị trường sang các nước khác nhau. Để các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu chiếm lĩnh thị trường quốc tế thì việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế là rất quan trọng. Người nộp đơn nếu có nhu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu thì có thể nộp đơn tại Cục Sở hữu Trí tuệ hoặc thông qua đại diện của Cục Sở hữu Trí tuệ. Người nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa theo nghị định thư Madrid và thỏa ước Madrid.

Để đăng ký nhãn hiệu quốc tế dựa trên đăng ký nhãn hiệu cơ sở ở Việt Nam với điều kiện sau:

   + Người được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại việt nam có quyền đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid.

   + Người đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại việt nam và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở việt nam có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid.

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế có nguồn gốc việt nam phải có điều kiện sau:

   + Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ định nước muốn được đăng ký bảo hộ là thành viên của thỏa ước Madrid và không chỉ định bất kỳ nước nào là thành viên của nghị định thư Madrid được viết bằng ngôn ngữ bằng tiếng anh.

   + Đơn đăng ký quốc tế chỉ định ít nhất một nước là thành viên của nghị định thư Madrid, kể cả đồng thời chỉ định nước là thành viên của thỏa ước Madrid được viết bằng ngôn ngữ anh hoặc pháp.

Các bài viết liên quan:

Đơn yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ cần những tài liệu gì

Mẫu nhãn hiệu được mô tả cần làm rõ các yếu tố nào?

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke