Người nộp đơn có thể yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ sáng chế không?

Sau khi nhận được văn bằng bảo hộ, vì một lý do nào đó mà chủ văn bằng bảo hộ muốn cấp lại văn bằng hoặc phó bản văn bằng. Chủ văn bằng có thể nộp trực tiếp tại Cục Sở hữu Trí tuệ hoặc gián tiếp tại văn phòng đại diện của cục ở thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng yêu cầu Cục sở hữu Trí tuệ cấp lại văn bằng hoặc phó bản văn bằng bảo hộ.

Người nộp đơn có thể yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ trong những trường hợp sau:

   + Văn bằng bảo hộ hoặc phó bản văn bằng bị mất

   + Văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ bị mờ, hỏng, rách đến mức không sử dụng được.

Hồ sơ yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ gồm những tài liệu sau:

  + Tờ khai yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ.

  + Bản gốc của văn bằng bảo hộ bị hỏng

  + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện

  + Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Xử lý đơn yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ

  - Trong trường hợp yêu cầu cấp lại/cấp phó bản văn bằng bảo hộ đáp ứng đúng theo quy định. Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp lại phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào sổ đăng bạ của văn bằng bảo hộ tương ứng trong sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp

  -  Trường hợp yêu cầu cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ không đáp ứng theo quy định. Cục sở hữu trí tuệ tiến hành ra thông báo từ chối cấp lại/ cấp phó bản văn bằng bảo hộ và có nêu rõ lý do.

Thời gian giải quyết 1 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn.

Các bài viết liên quan:

Người nộp đơn có thể yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ không?

Người nộp đơn có thể yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ sáng chế không?

Đơn quốc tế trong giai đoạn quốc gia được xử lý như thế nào?

Người nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo hiệp ước sáng chế cần nắm rõ những thông tin gì?

Nộp đơn đăng ký sáng chế theo công ước Pari cần có những thông tin gì?

Chủ sở hữu sáng chế nộp đơn duy trì hiệu lực sáng chế như thế nào?

______________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.