Người nộp đơn có thể xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Philippines được không?

Hiện nay, Việt Nam và Philippines đang trong quá trình hợp tác toàn diện nên các tổ chức, cá nhân ngày càng quan tâm đến thị trường Philippines hơn. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu sang Philippines được tổ chức, cá nhân ưu tiên hàng đầu nhằm bảo vệ lợi ích và quyền lợi của tổ chức, cá nhân và ngăn chặn việc xâm phạm thương hiệu bảo hộ của các tổ chức, cá nhân khác trong quá trình thâm nhập vào thị trường đầy biến động tại Philippines.

Theo luật của Philippines việc bảo hộ thương hiệu là không bắt buộc. Theo luật Philippines thừa nhận và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với các thương hiệu chưa bảo hộ trong một thời gian không xác định chừng nào thương hiệu đó vẫn được chủ sở hữu sử dụng liên tục tại Philippines và người tiêu dùng phân biệt được các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mang thương hiệu với các tổ chức, cá nhân khác. Chủ sở hữu thương hiệu có thẻ bảo vệ quyền của mình thông qua Luật về cạnh tranh không lành mạnh.

Tuy nhiên, chỉ có chủ sở hữu thương hiệu bảo hộ tại Philippines hoặc người được chủ sở hữu tiến hành chuyển giao quyền sở hữu thì chủ sở hữu đó mới có quyền khởi kiện bên thứ ba sử dụng trái phép thương hiệu của mình theo luật của Philippines. Ngoài ra, quyền khiếu nại và phản đối thương hiệu chỉ có hiệu lực đối với thương hiệu đã được bảo hộ tại Philippines.

Tổ chức, cá nhân xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Philippines cần có những tài liệu sau:

Giấy ủy quyền có công chứng;

   + Tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn.

   + Mẫu thương hiệu cần 20 mẫu.

   + Mô tả thương hiệu và dịch nghĩa của thương hiệu nếu là thương hiệu từ ngữ.

   + Danh mục sản phẩm và/hoặc dịch vụ;

   + Giấy bảo hộ kinh doanh (nếu người nộp đơn là pháp nhân).

   + Tuyên bố về tài sản của công ty (khai rõ tài sản nhỏ hơn 15 triệu Pêso hay bằng hoặc lớn hơn 15 triệu Pêso)

   + Tài liệu về đơn ưu tiên (nếu đơn xin hưởng quyền ưu tiên theo công ước Paris

   + Lệ phí nộp đơn

Lưu ý:

+ Trong vòng 3 năm kể từ ngày nộp đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu vào Philippines, người nộp đơn hoặc người bảo hộ phải nộp một số bản tuyên bố sử dụng thương hiệu trong thực tế ở Philippines kèm theo các bằng chứng sử dụng.

+  Philippin có áp dụng nguyên tắc "nộp đơn đầu tiên", quyền độc quyền đối với thương hiệu được cấp cho người nào nộp đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu trước trong số những đơn bảo hộ cùng một thương hiệu cho một nhóm sản phẩm  tại cơ quan xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Philippines.

+ Các tổ chức, cá nhân tiến hành nộp đơn tại cơ quan sở hữu trí tuệ của Philippines.

+ Thời gian thông báo chấp nhận và công bố đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu: từ 12 đến 18 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Các bài viết liên quan:

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Iran

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thụy Sỹ

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke