Người nộp đơn có thể xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Mỹ được không?

Hoa Kỳ và Việt Nam đã trở nên sâu và đa dạng hơn trong những năm đã bình thường hóa chính trị. Hai nước đã thường xuyên mở rộng trao đổi chính trị, đối thoại về nhân quyền và an ninh khu vực và hai nước đã ký kết hiệp định thương mại song phương. Các tổ chức, cá nhân việt nam ngày càng quan tâm đến thị trường Mỹ, tổ chức, cá nhân đều có xu hướng mở rộng thị trường tại Mỹ.

Việc thâm nhập thị trường Mỹ với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mang thương hiệu giúp các tổ chức, cá nhân dần chiếm lĩnh được thị trường. Tuy nhiên, một vấn đề được đặt ra là việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu thương hiệu, vậy nên việc xác lập quyền sở hữu độc quyền thương hiệu đang được đặt lên hàng đầu tại Mỹ. Các thủ tục xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Mỹ, có rất nhiều tổ chức, cá nhân vẫn chưa nắm rõ được quy trình và thủ tục làm đơn xác lập quyền sở hữu độc quyền tại Mỹ. Các thông tin dưới đây sẽ cung cấp cho tổ chức, cá nhân những thông tin liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Mỹ.

Để xác lập quyền sở hữu bảo hộ thương hiệu tại Mỹ, các tổ chức, cá nhân có thể nộp đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu theo hai cách sau:

    + Xác lập quyền sở hữu thương hiệu trực tiếp cho cơ quan sáng chế và thương hiệu Liên bàn Mỹ được viết tắt là USPTO.

    + Xác lập quyền sở hữu thương hiệu thông qua hệ thống Madrid, tuy nhiên khi xác lập quyền sở hữu theo hệ thông Madrid, người nộp đơn chỉ xác lập quyền sở hữu thương hiệu  theo nghị định thư Madrid, còn đối với thỏa ước Madrid thì Mỹ chưa là thành viên 

Mỹ có 02 loại đơn thương hiệu:

    + Loại đơn thương hiệu dựa trên cơ sở thương hiệu đã sử dụng tại Mỹ

    + Loại đơn thương hiệu dựa trên cơ sở thương hiệu sẽ sử dụng tại Mỹ.

Tổ chức, cá nhân Việt Nam xác lập quyền sở hữu thương hiệu hàng hoá ở Mỹ thông qua người đại diện SHCN, bạn cần cung cấp những tài liệu và thông tin sau:

    + Giấy uỷ quyền

    +  Mẫu thương hiệu được xác lập quyền sở hữu;

    + Danh mục hàng hoá, dịch vụ mang thương hiệu (kèm theo phân loại quốc tế, hàng hoá, dịch vụ nếu biết).

    + Tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax (nếu có), và quốc tịch của người nộp đơn.

    + Ngoài các tài liệu và thông tin nêu trên, tuỳ thuộc căn cứ nộp đơn là gì, bạn phải cung cấp thêm các tài liệu và thông tin tương ứng như sau:

Nếu căn cứ nộp đơn là thương hiệu đã được sử dụng trong thương mại ở Mỹ

    + Người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng thương hiệu đã được sử dụng, đồng thời nêu rõ ngày thương hiệu được sử dụng lần đầu tiên trong thương mại ở Mỹ, ngày thương hiệu được sử dụng lần đầu tiên ở bất cứ nơi đau;

    + Mẫu bao bì, nhãn sản phẩm, hoặc ảnh chụp hàng hoá thuộc mỗi nhóm sản phẩm có chứa thương hiệu, hoặc ảnh chụp quảng cáo dịch vụ thuộc mỗi nhóm có gắn thương hiệu dịch vụ, để chứng minh thương hiệu đã được sử dụng trong thực tế (được nộp kèm theo Đơn).

Nếu căn cứ nộp đơn là có ý định sử dụng thương hiệu tại Mỹ.

    + Người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng có ý định sử dụng trung thực thương hiệu trong thương mại tại Mỹ;

Lưu ý:

    + Nếu Đơn được nộp dựa trên căn cứ này, Người nộp đơn phải thực hiện sử dụng thương hiệu thực sự trong thương mại tại Mỹ sau khi nộp Đơn, và phải nộp một bản Tuyên bố sử dụng kèm theo mẫu bao bì, nhãn sản phẩm, hoặc ảnh chụp sản phẩm mang thương hiệu trước khi Cơ quan sang chế và Thương hiệu hàng hoá Mỹ xác lập quyền sở hữu thương hiệu. Nếu thương hiệu không được sử dụng trong thực tế và Người nộp đơn không nộp Tuyên Bố sử dụng trong thời hạn ấn định thì coi như bì từ bỏ.

    + Nếu căn cứ nộp đơn là đơn đã nộp ở nước khác là thành viên Công ước Paris

    + Người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng có ý định sử dụng trung thực thương hiệu trong thương mại tại Mỹ;

    + Nêu rõ trong Đơn tên nước, số đơn, ngày nộp đơn của đơn đã nộp trước;

    + Bản sao có công chứng Đơn đã nộp.

    + Nếu căn cứ nộp đơn là thương hiệu đã được xác lập quyền sở hữu ở Việt Nam

    + Người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng có ý định sử dụng trung thực thương hiệu trong thương mại tại Mỹ;

    + Người nộp đơn tuyên bố trong đơn số xác lập quyền sở hữu, ngày xác lập quyền sở hữu của thương hiệu ở Việt Nam;

    + Bản sao công chứng Giấy chứng nhạn xác lập quyền sở hữu thương hiệu hàng hoá ở Việt Nam.

sau khi được xác lập quyền sở hữu, thương hiệu được bảo hộ 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn hiệu lực của thương hiệu được gia hạn nhiều lần liên tục, mỗi lần 10 năm.

Đơn xin gia hạn hiệu lực bảo hộ thương hiệu có thể được nộp trong vòng 1 năm trước ngày hết hạn hiệu lực hoặc trong vòng 6 tháng kể từ ngày hết hạn hiệu lực. Nếu đơn xin gia hạn không được nộp trong thời gian nêu trên, thì thương hiệu sẽ bị hết hiệu lực.

Các bài viết liên quan:

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke