Người nộp đơn có thể tiến hành khiếu nại sáng chế không?

Khiếu nại sáng chế là người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp hoặc khởi kiện ra toà án theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan.

Khiếu nại sáng chế cần chuẩn bị những tài liệu sau:

    + Tờ khai khiếu nại

    + Văn bản giải trình khiếu nại hoặc chứng cứ chứng minh lý lẽ khiếu nại

    + Bản sao quyết định hoặc thông báo bị khiếu nại của cục sở hữu trí tuệ

    + Bản sao quyết định, thông báo giải quyết khiếu nại lần thứ nhất (đối với khiếu nại lần 2)

    + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện

    + Chứng từ nộp phí, lệ phí liên quan đến khiếu nại theo quy định.

Lưu ý: Thời hạn khiếu nại về cục sở hữu trí tuệ được tính như sau:

   + Khiếu nại lần đầu là 90 ngày kể từ ngày người có quyền khiếu nại nhận hoặc biết được thông báo hoặc quyết định về việc xử lý đơn đăng ký của cục sở hữu trí tuệ.

   + Khiếu nại lần hai là 30 ngảy kể từ ngày khiếu nại lần đầu hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại đó không được giải quyết hoặc tính từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke