Người nộp đơn có thể tách đơn đăng ký sáng chế được không?

Người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ tách đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ. Theo quy định, bất kỳ thay đổi nào liên quan đến đơn sáng chế/giải pháp hữu ích đều phải được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ. 

Đơn tách là tách một hoặc một số giải pháp kỹ thuật trong đơn đăng ký sáng chế sang một hoặc nhiều đơn mới.

Đơn tách sau khi được tách lấy số đơn mới. Đơn tách được lấy ngày nộp của đơn ban đầu là ngày của đơn.Nếu đơn tách có ngày ưu tiên thì lấy ngày ưu tiên của đơn ban đầu.

Sau khi tách đơn ban đầu tiếp tục được xử lý thông thường. Đơn tách sẽ được thẩm định về hình thức và tiếp tục xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu. Đơn sẽ được công bố lại sau khi tách đơn. Đơn tách được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp.

Đối với mỗi đơn tách người nộp đơn phải tiến hành nộp phí khi yêu cầu tách đơn. Lệ phí cần nộp là lệ phí nộp đơn và mọi khoản lệ phí cho các thủ tục thực hiện độc lập với đơn ban đầu. Người nộp đơn không phải nộp phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Các bài viết liên quan:

Người nộp đơn có thể thực hiện việc chuyển đổi, chuyển giao đơn đăng ký sáng chế không?

Trường hợp nào bắt buộc phải chuyển giao quyền sở hữu sáng chế?

Giấy ủy quyền trong đơn đăng ký nhãn hiệu có những nội dung chủ yếu nào?

Người nộp đơn có thể tách đơn đăng ký sáng chế được không?

Bản mô tả sáng chế gồm những nội dung gì?

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký độc quyền sáng chế, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke