Người nộp đơn có thể sửa đổi bổ sung đơn không? Khi sửa đổi bổ sung đơn cần những tài liệu gì?

Người nộp đơn có thể chủ động sửa đổi và bổ sung đơn khi người nộp đơn cần cung cấp thêm thông tin, phát hiện ra sai sót trong đơn đã nộp tại Cục Sở hữu Trí tuệ, hoặc người nộp đơn phải sửa đổi bổ sung theo yêu cầu của Cục sở hữu trí tuệ.

Người nộp đơn có thể nộp đơn yêu cầu sửa đổi bổ sung trước khi Cục Sở hữu Trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

Tài liệu sửa đổi và bổ sung người nộp đơn thường gặp:

+ Mẫu nhãn hiệu, bảng danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu

+ Bản mô tả nhãn hiệu

+ Thông tin về tên, địa chỉ của người nộp đơn.

Khi người nộp đơn tiến hành thủ tục yêu cầu sửa đổi và bổ sung người nộp đơn phải nộp lệ phí yêu cầu sửa đổi theo quy định của luật Sở hữu Trí tuệ.

Nội dung sửa đổi, bổ sung đơn được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp.

Người nộp đơn phải nộp phí công bố đơn.

Người nộp đơn có thời hạn 01 tháng để sửa đổi, bổ sung đơn kể từ ngày cục ra thông báo yêu cầu sửa đổi.

Các bài viết liên quan:

>> Sửa đổi và bổ sung được mở rộng phạm vi và không được mở rộng phạm vi bảo hộ là như thế nào?

>> Trong trường hợp nào thì người nộp đơn tiến hành thủ tục yêu cầu thẩm định lại đơn?

>> Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) lưu ý thẩm định nội dung chấm dứt trong trường hợp nào?

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

_________________________________________________

Để Quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.