Người nộp đơn có thể đăng ký sáng chế quốc tế theo những cách nào?

  Hiện nay, Việt Nam đang trên đà hội nhập quốc tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam trong việc đăng ký sáng chế ra nước ngoài cũng như cho người nước ngoài đăng ký sáng chế vào Việt Nam. Các doanh nghiệp trong và ngoài nước ngày càng quan tâm đến đăng ký sáng quốc tế nhằm đảm bảo lợi ích và quyền hợp pháp của chủ sở hữu sáng chế.

Việt Nam là quốc gia tham gia vào Hiệp ước sáng chế, Chủ sở hữu sáng chế Việt Nam có thể nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo 2 cách sau:

   + Chủ sở hữu sáng chế nộp đơn trực tiếp theo công ước Paris. Chủ đơn sáng chế có thể nộp đơn trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền của nước mà chủ sở hữu muốn đăng ký thông qua một tổ chức đại diện ở nước đó hoặc chủ sở hữu sáng chế nộp đơn tại cục sở hữu trí tuệ tại nước sở tại.

   + Chủ sở hữu sáng chế có thể lựa chọn hình thức nộp đơn sáng chế quốc tế theo hiệp ước sáng chế. Chủ sở hữu sáng chế sẽ lựa chọn nộp đơn tại một trong số các quốc gia mà mình mong muốn bảo hộ sau đó tiến hành thủ tục nộp đơn sáng chế quốc tế và chỉ định vào các quốc gia còn lại.

Các bài viết liên quan:

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp được tính phí như thế nào?

Đơn yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ gồm những tài liệu gì?

Người nộp đơn có thể yêu cầu hủy văn bằng bảo hộ không? Văn bằng bảo hộ bị hủy trong trường hợp nào?

Kiểu dáng công nghiệp là gì? Điều kiện bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp?

Người vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử lý như thế nào?

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký sáng chế, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke