Người nộp đơn có thể đăng ký nhãn hiệu tại Philippins được không?

   Hiện nay, Việt Nam và Philippins đang trong quá trình hợp tác toàn diện nên các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến thị trường Philippins hơn. Các doanh nghiệp có nhu cầu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sang Philippin được doanh nghiệp ưu tiên hàng đầu nhằm bảo vệ lợi ích và quyền lợi của doanh nghiệp và ngăn chặn việc xâm phạm nhãn hiệu bảo hộ của các doanh nghiệp khác trong quá trình thâm nhập vào thị trường đầy biến động tại Philippins.

Theo luật của Philippins việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là không bắt buộc. Theo luật Philippins thừa nhận và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn hiệu chưa đăng ký trong một thời gian không xác định chừng nào nhãn hiệu đó vẫn được chủ sở hữu sử dụng liên tục tại Philippins và người tiêu dùng phân biệt được các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu với các doanh nghiệp khác. Chủ sở hữu nhãn hiệu có thẻ bảo vệ quyền của mình thông qua Luật về cạnh tranh không lành mạnh.

Tuy nhiên, chỉ có chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký tại Philippins hoặc người được chủ sở hữu tiến hành chuyển giao quyền sở hữu thì chủ sở hữu đó mới có quyền khởi kiện bên thứ ba sử dụng trái phép nhãn hiệu của mình theo luật của Philippins. Ngoài ra, quyền khiếu nại và phản đối nhãn hiệu chỉ có hiệu lực đối với nhãn hiệu đã được đăng ký tại Philippins.

Doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu tại Philippins cần có những tài liệu sau:

Giấy ủy quyền có công chứng;

   + Tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn.

   + Mẫu nhãn hiệu cần 20 mẫu.

   + Mô tả nhãn hiệu và dịch nghĩa của nhãn hiệu nếu là nhãn hiệu từ ngữ.

   + Danh mục sản phẩm và/hoặc dịch vụ;

   + Giấy đăng ký kinh doanh (nếu người nộp đơn là pháp nhân).

   + Tuyên bố về tài sản của công ty (khai rõ tài sản nhỏ hơn 15 triệu Pêso hay bằng hoặc lớn hơn 15 triệu Pêso)

   + Tài liệu về đơn ưu tiên (nếu đơn xin hưởng quyền ưu tiên theo công ước Paris

   + Lệ phí nộp đơn

Lưu ý:

+ Trong vòng 3 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu vào Philippines, người nộp đơn hoặc người đăng ký phải nộp một số bản tuyên bố sử dụng nhãn hiệu trong thực tế ở Philippines kèm theo các bằng chứng sử dụng

+  Philippin có áp dụng nguyên tắc "nộp đơn đầu tiên", quyền độc quyền đối với nhãn hiệu được cấp cho người nào nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trước trong số những đơn đăng ký cùng một nhãn hiệu cho một nhóm sản phẩm  tại cơ quan đăng ký nhãn hiệu tại Philippins.

+ Các doanh nghiệp tiến hành nộp đơn tại cơ quan sở hữu trí tuệ của Philippins.

+ Thời gian thông báo chấp nhận và công bố đơn đăng ký nhãn hiệu: từ 12 đến 18 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Các bài viết liên quan:

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Áo

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Australia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Iran

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke