Người nộp đơn cần nắm rõ thông tin gì về yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ?

Sau khi nhận được văn bằng bảo hộ, vì một lý do nào đó mà chủ văn bằng bảo hộ muốn cấp lại văn bằng hoặc phó bản văn bằng. Chủ văn bằng có thể nộp trực tiếp tại Cục Sở hữu Trí tuệ hoặc gián tiếp tại văn phòng đại diện của cục ở thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng yêu cầu Cục sở hữu Trí tuệ cấp lại văn bằng hoặc phó bản văn bằng bảo hộ.

Người nộp đơn có thể yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ trong những trường hợp sau:

     + Văn bằng bảo hộ hoặc phó bản văn bằng bị mất

     + Văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ bị mờ, hỏng, rách đến mức không sử dụng được.

Đơn yêu cầu cấp lại/phó văn bằng bảo hộ cần những tài liệu sau:

     + Tờ khai yêu cầu cấp phó văn bằng bảo hộ

     + Mẫu nhãn hiệu.

Tờ khai được làm theo mẫu 03-PBVB quy định tại phụ lục C theo thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

Trong thời gian 1 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn cục sẽ tiến hành xử lý đơn yêu cầu cấp lại/phó bản văn bằng bảo hộ. Cục sẽ tiến hành xử lý đơn như sau:

    + Nếu đơn yêu cẩu cấp lại/phó bản văn bằng bảo hộ mà hợp lệ thì cục sẽ tiến hành quyết định cấp lại/phó bản văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào mục đăng bạ của văn bằng bảo hộ tương ứng trong sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

    + Đối với đơn không đáp ứng yêu cầu thì cục sẽ ra quyết định từ chối cấp lại/phó bản văn bằng bảo hộ và cục sẽ nêu rõ lý do.

Nội dung của bản cấp lại/phó bản văn bằng bảo hộ thể hiện đầy đủ các thông tin văn bằng bảo hộ, phó bản văn bằng bảo hộ cấp lần đầu và phải kèm theo chỉ dẫn “Bản cấp lại”, “Phó bản” hoặc “Bản cấp lại phó bản”.

Người nộp đơn phải nộp phí khi yêu cầu cấp lại/ phó bản văn bằng bảo hộ.

Các bài viết liên quan:

>> Những tài liệu cần thiết khi sửa đổi văn bằng bảo hộ là gì?

>> Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt trong những trường hợp nào?

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

_________________________________________________________

Để Quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke