Ngôn ngữ dùng trong đơn đăng ký thương hiệu

Ngôn ngữ dùng trong đơn đăng ký thương hiệu

Để đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu và các đối tượng khác của quyền sở hữu trí tuệ theo quy định hoản 2 Điều 100 Luật sở hữu trí tuệ, thì đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và giấy tờ giao dịch giữa người nộp đơn và cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp phải được làm bằng tiếng Việt, trừ các tài liệu sau đây có thể được làm bằng ngôn ngữ khác nhưng phải được dịch ra tiếng Việt khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp yêu cầu:

Ngôn ngữ thể hiện trong các hồ sơ đăng ký nhãn hiệu được quy định là tiếng Việt, tuy nhiên, trong một số tài liệu khác trong hồ sơ, ngôn ngữ khác tiếng Việt có thể được chấp thuận nhưng phải được vẫn phải dịch sang tiếng Việt.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký nhãn hiệu;

+ Mẫu nhãn hiệu;

+ Giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu (nếu thông qua đại diện);

* Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, ngoài các tài liệu quy định trên đây, đơn còn bắt buộc phải có thêm các tài liệu sau đây:

+ Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận;

+ Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);

+ Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).

* Theo đó, các tài liệu sau đây có thể được làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt nhưng phải được dịch ra tiếng Việt:

+ Giấy uỷ quyền;

+ Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác (chứng nhận thừa kế; chứng nhận hoặc thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả chuyển giao đơn đã nộp; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động...);

+ Các tài liệu chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên (bản sao đơn (các đơn) đầu tiên, có xác nhận của cơ quan nhận đơn, trừ đơn PCT), danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên, giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác.

* Các tài liệu sau đây có thể được làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt, nhưng nếu Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu thì phải được dịch ra tiếng Việt:

+ Bản sao đơn đầu tiên để chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên;

+ Các tài liệu khác để bổ trợ cho đơn.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký thương hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke