Nghị định thư Madrid là gì? Tài liệu cần nộp khi đăng ký quốc tế theo Nghị định Madrid gồm những gì?

Việt Nam là quốc gia tham gia cả hai thỏa ước Madrid và nghị định thư Madrid, người nộp đơn có thể đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid hoặc nghị định thư Madrid. Vậy nghị định thư Madrid được hiểu như thế nào?

Nghị định thư Madrid là sự phát triển của hệ thống nộp đơn theo thỏa ước Madrid nhằm mục đích thêm thành viên. Nghị định thư Madrid không thay thế mà cùng tồn tại với thỏa ước Madrid, mà thỏa ước Madrid là một điều ước quốc tế quy định về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Bằng việc nộp một đơn đăng ký nhãn hiệu đăng ký quốc tế gọi là đơn quốc tế cho văn phòng quốc tế của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới trong đó chỉ định rõ những nước thành viên thỏa ước Madrid mà chủ nhãn hiệu muốn được bảo hộ, nhãn hiệu hàng hóa của chủ đơn có thể được bảo hộ nhiều nước trên thế giới mà không cần nộp đơn riêng lẻ đến từng quốc gia.

Đăng ký theo thỏa ước Madrid gồm những tài liệu sau:

   + Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

   + Tờ khai.

   + Mẫu nhãn hiệu.

   + Các tài liệu liên quan.

   + Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam.

   + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

Tờ khai được làm theo mẫu 06-ĐKQT quy định tại phụ lục C theo thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

____________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke