Mục đích và nội dung thẩm định nội dung trong đăng ký nhãn hiệu?

Mục đích của việc thẩm định nội dung là đưa ra kết luận về việc dấu hiệu yêu cầu đăng ký nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ được quy định theo luật Sở hữu Trí tuệ ban hành.

Thủ tục thẩm định nội dung đơn không áp dụng với đơn đăng ký thiết kế bố trí.

Thời hạn thẩm định nội dung đơn quốc gia là 6 tháng kể từ ngày công bố đơn hợp lệ. Thời hạn thẩm định bội dung đơn quốc tế là 12 tháng kể từ ngày công báo của WIPO.

Thẩm định nội dung bao gồm những công việc sau:

  - Đánh giá khả năng bảo hộ của dấu hiệu.

  - Tra cứu tìm tài liệu từ nguồn thông tin tối thiểu.

  - Đánh giá khả năng phân biệt của dấu hiệu với các tài liệu đối chứng tìm được.

  - Kết luận về khả năng bảo hộ của nhãn hiệu, xác nhận phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu.

Các bài viết liên quan:

>> Mục đích và nội dung thẩm định hình thức trong đăng ký nhãn hiệu?

>> Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có lưu ý gì khách hàng khi đăng ký nhãn hiệu chứng nhận?

>> Một số thiếu sót trong đăng ký nhãn hiệu chứng nhận người nộp đơn thường gặp?

>> Thế nào là đơn hợp lệ và đơn không hợp lệ?

>> Quy trình xét đơn đăng kí nhãn hiệu gồm mấy bước? Quy trình xét đơn gồm những bước nào?

>> Nhãn hiệu không được bảo hộ là những nhãn hiệu có dấu hiệu như thế nào?

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.