Mục đích và nội dung thẩm định hình thức trong đăng ký nhãn hiệu?

Thẩm định hình thức của đơn đăng ký nhãn hiệu là bước bắt buộc phải tiến hành trong quá trình đăng ký nhãn hiệu.

+ Mục đích thời hạn thẩm định hình thức đơn là kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

Thời hạn thẩm đinh đơn là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu trong quá trình thẩm định hình thức đơn, người nộp đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của cục sở hữu trí tuệ tiến hành việc sửa chữa, bổ sung tài liệu thì thời hạn thẩm định hình thức được kéo dài thêm 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận tài liệu bổ sung.

 Ví dụ:

  - Đơn A nộp ngày 10/02/2014 thì thời điểm kết thúc thẩm định hình thức là ngày 10/03/2014.

  - Nếu ngày 25/02/2014 người nộp đơn chủ động bổ sung tài liệu thì thời điểm kết thúc thẩm định hình thức là ngày 25/03/2014.

  - Nếu ngày 28/03/2014 người nộp đơn bổ sung tài liệu ( theo yêu cầu tại thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ ngày 10/03/2014 của cục sở hữu trí tuệ ngày 28/04/2014.

+ Nội dung của quá trình thẩm định hình thức:

  - Kiểm tra số lượng các tài liệu bắt buộc phải có trong đơn.

  - Kiểm tra hình thức các tài liệu.

  - Kiểm tra nội dung các tài liệu.

  - Kết luận đơn hợp lệ hay đơn không hợp lệ, đơn hợp lệ thì xác định ngày ưu tiên ( nếu có).

  - Xử lý tài liệu bổ sung, sửa chữa thiếu sót.

Các bài viết liên quan:

>> Một số thiếu sót trong đăng ký nhãn hiệu chứng nhận người nộp đơn thường gặp?

>> Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ cần những thủ tục gì?

>> Thế nào là đơn hợp lệ và đơn không hợp lệ?

>> Quy trình xét đơn đăng kí nhãn hiệu gồm mấy bước?Quy trình xét đơn gồm những bước nào?

>> Nhãn hiệu không được bảo hộ là những nhãn hiệu có dấu hiệu như thế nào?

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke