【TẢI】Mẫu hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng bãi đỗ xe

29/05/2018 14:25

Mẫu hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư xây dựng bãi đỗ xe được sử dụng nhằm ghi lại những thỏa thuận về việc hợp tác giữa chủ đầu tư dự án xây dựng điểm đỗ xe hiện nay, các bạn cần đọc kỹ những nội dung có trong mẫu hợp đồng để hoàn thiện thông tin đầy đủ nhất.

Trong lĩnh vực xây dựng bãi đỗ xe, các bên sẽ sử dụng mẫu hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư xây dựng bãi đỗ xe để ghi lại một số thỏa thuận cụ thể của hai bên nhằm đạt được mục đích cuối cùng của hợp tác. Mẫu hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư xây dựng bãi đỗ xe là một mẫu được xây dựng đầy đủ, đáp ứng được các thông tin cần thiết, đảm bảo tính chặt chẽ về mặt pháp lý buộc hai bên phải thực hiện nhằm đảm bảo được quyền lợi cho các bên tham gia hợp đồng.

>> Tải về: Mẫu hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng

Giống như một hợp đồng xây dựng thông thường, trong mẫu hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư xây dựng bãi đỗ xe, các bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin của các bên tham gia hợp đồng, mục đích hợp đồng, phạm vi công việc, quyền và trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng, trách nhiệm tài chính mà các bên phải thực hiện, điều khoản bảo mật như với hợp đồng xây dựng, Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp, hiệu lực và kết thúc hợp đồng, thỏa thuận chung,.. Hai bên xác nhận vào hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư xây dựng bãi đỗ xe và cam kết thực hiện toàn bộ những nội dung có hợp đồng.

Để tránh những rủi ro về mặt pháp lý, hai bên buộc phải thực hiện những điều khoản đã thỏa thuận trong mẫu hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư xây dựng bãi đỗ xe, không bên nào được quyền chuyển giao bất kỳ một quyền lợi hay lợi ích nào được quy định trong bản hợp đồng. Nếu một trong hai bên vi phạm mà không có sự giải thích hoặc bồi thường cho bên còn lại, vì bên còn lại kiện thì bên cơ quan có thẩm quyền sẽ sử dụng hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư xây dựng bãi đỗ xe làm căn cứ giải quyết mâu thuẫn.

Liên quan đến vấn đề xây dựng thì mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở cũng là biểu mẫu hợp đồng được lập ra để thỏa thuận về việc thi công sửa chữa nhà ở giữa chủ nhà và đơn vị thi công, mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở sẽ là cơ sở để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của các bên.

Thong ke