【NÊN XEM】Mẫu hợp đồng lao động ngắn hạn

29/05/2018 10:27

Để đảm bảo được quyền lợi của người lao động doanh nghiệp cần ký hợp đồng với các điều khoản với người lao động. Đảm bảo theo quy định của luật lao động, các thông tin trong hợp đồng cần được nêu rõ như thông tin về doanh nghiệp và thông tin cụ thể của các cá nhân lao động theo thời vụ cho doanh nghiệp.

Mẫu hợp đồng lao động được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp, là mẫu hợp đồng thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Mẫu hợp đồng lao động và bản phụ lục hợp đồng lao động được ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BLĐTBXH. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây. Xem thêm các thông tin về Hợp đồng lao động tại đây:

>> Tải về: Mẫu hợp đồng lao động ngắn hạn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TRỰC TUYẾN VIC VIỆT NAM

Số:              01/2011

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:       ĐOÀN ĐỨC VIỆT                              Quốc tịch:   Việt Nam

Chức vụ:                                         Giám Đốc

Đại diện cho (1): CÔNG TY TNHH TRỰC TUYẾN VIC VIỆT NAM  Điện thoại: 0977 519 456

Và một bên là Ông/Bà:                   LÊ SỸ HÙNG                                       Quốc tịch:   Việt Nam

Sinh ngày 05 tháng 07 năm 1988 tại Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Nghề nghiệp (2):                             Kỹ sư Công Nghệ Thông Tin

Địa chỉ thường trú: Thôn 4, Xã Thọ Lộc, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

Số CMTND: 172902428cấp ngày 28/10/2004 tại CA Thanh Hóa

Số sổ lao động (nếu có): ......... cấp ngày .../..../... tại

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

- Loại hợp đồng lao động (3): Hợp đồng 2 năm

- Từ ngày 01 tháng 06 năm 2011 đến ngày 31 tháng 05 năm 2013

- Thử việc từ ngày 01 tháng 06 năm 2011 đến ngày 01 tháng 06 năm 2012

- Địa điểm làm việc (4): Xóm Cổng Vàng, Thôn Đức Diễn, Xã Phú Diễn, Huyện Từ Liêm, Hà Nội

- Chức danh chuyên môn: Lập Trình Viên            Chức vụ (nếu có): Trưởng Phòng Lập Trình

- Công việc phải làm (5): Quản lý sổ sách chứng từ kế toán, giao tiếp, hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan thuế. Thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo kinh doanh theo tháng, theo quý, theo năm cho Công ty.

Điều 2: Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc (6): 08h – 12h, 13h30’ – 17h30’

- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Máy tính, Thiết bị dụng cụ văn phòng phẩm

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi:

- Phương tiện đi lại làm việc (7): Tự túc

- Mức lương chính hoặc tiền công (8):           3,500,000 (Ba triệu đồng chẵn)

- Hình thức trả lương:                                     Tiền mặt

- Phụ cấp gồm (9):                                           200,000 Xăng xe, Điện Thoại

- Được trả lương vào các ngày 10 hàng tháng.

- Tiền thưởng: Theo quy chế lương thưởng, chế độ của Công Ty.

- Chế độ nâng lương: 3 tháng xét nâng lương 1 lần.

- Được trang bị bảo hộ lao động gồm: Không có.

- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): Chiều thứ 7, ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): Tỷ lệ tham gia: người sử dụng lao động 17%, người lao động 6% (từ hệ số .... - theo thang bảng lương của Nhà nước) để đóng 20% BHXH, và 3% BHYT;

- Chế độ đào tạo (11): Theo quy định của Công ty và yêu cầu công việc. Trong trường hợp NV được cử đi đào tạo thì NV phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ lâu dài cho Công ty sau khi kết thúc khoá học và được hưởng nguyên lương; các quyền lợi khác như người đi làm. Nếu sau khi kết thúc khóa đào tạo mà nhân viên không tiếp tục hợp tác với Công ty thì nhân viên phải hoàn trả lại 100% phí đào tạo và các khoản chế độ đã được nhận trong thời gian đào tạo.

Những thoả thuận khác (12): Phải được sự đồng ý của hai bên.

2. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành những nọi dung cam kết và công việc trong hợp đồng lao động

- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động...

- Giữ bí mật về các thông số tài chính, kế toán của Công ty.

- Trích nộp những khoản thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước.

- Tuyệt đối không sử dụng khách hàng của công ty để trục lợi cá nhân.

- Trong thời gian hiệu lực hợp đồng và trong vòng 24 tháng kể từ khi nghỉ việc tại Công ty nhân viên không được phép: Cung cấp thông tin, tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty ra ngoài, không được phép hợp tác, sản xuất, kinh doanh, làm đại lý sử dụng, tiết lộ thông tin về khách hàng, mặt hàng, sản phẩm tương tự của Công ty cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào nhằm phục vụ công việc riêng của mình mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ phía công ty. Trường hợp bị phát hiện - Cá nhân đó sẽ bị khởi tố trước pháp luật.

- Trong thời gian hiệu lực hợp đồng, nếu nhân viên không thực hiện đúng hợp đồng lao động, nội quy lao động và cam kết của mình thì nhân viên đó (hoặc người bảo lãnh) phải hoàn trả lại 100% lương trách nhiệm (nếu có) đã được nhận cho Công ty và phải khắc phục bồi thường 100% tổn thất do mình gây ra theo phán quyết của Công ty( Kể cả trong trường hợp vi phạm dẫn đến bị Công ty sa thải).

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc...).

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5: Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 06 năm 2011. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại Trụ sở chính Công ty TNHH Trực Tuyến VIC Việt Nam

Hà Nội, Ngày 01 tháng 06 năm 2011

Người lao động                                                          Người sử dụng lao động

     (Ký tên)                                                                      (Ký tên, đóng dấu)

 Ghi rõ họ và tên                                                                 Ghi rõ họ và tên

 

Thong ke