【HỎI】Lương cơ bản là gì?

31/03/2018 10:28

Lương cơ bảnmức lương đã qua thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động được ghi rõ trong hợp đồng lao động, là cơ sở để tính tiền công, tiền lương hàng tháng mà người lao động sẽ nhận trong chính doanh nghiệp đó.

Để xác định lương cơ bản, doanh nghiệp phải đảm bảo: Lương cơ bản không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại từng thời điểm theo quy định; lương cơ bản phải được cộng thêm 7% lương tối thiểu đối với lao động đã qua học nghề.

Cách tính lương cơ bản năm 2017 người lao động cần biết

Theo nghị định 153/2016/NĐ-CP của chính phủ, bắt đầu từ ngày 1/1/2017 lương tối thiểu tại Vùng I tăng lên là 3.750.000đ/tháng, Vùng II là 3.320.000đ/tháng, Vùng III là 2.900.000đ/tháng và Vùng IV là 2.580.000đ/tháng.

 Như vậy, nếu bạn làm việc tại vùng I, bạn đã qua đào tạo từ cấp nghề trở lên (tức là đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng,…) thì mức lương thấp nhất mà bạn sẽ nhận được tính như sau:

3.750.000 + 3.750.000 * 7% = 4.012.500đ (Đây chính là lương cơ bản năm 2017).

Các vùng còn lại cũng có cách tính tương tự và cho ra mức lương cơ bản theo vùng với Vùng II là 3.552.400đ/tháng, Vùng III là 3.103.000đ/tháng và Vùng IV là 2.760.600đ/tháng.

Một số lưu ý:

  • Lương cơ bản là lương để đóng bảo hiểm, không bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp khác.
  • Lương cơ bản không được thấp hơn lương tối thiểu vùng và sẽ phải cộng thêm 7% lương tối thiểu đối với lao động đã qua học nghề.
Thong ke