【Tư Vấn】Luật đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Luật Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa

Theo Luật đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: Nhãn hiệu là  chữ có khả năng phát âm, có nghĩa hoặc không có nghĩa, trình bày dưới dạng chữ viết, chữ in hoặc chữ được viết cách điệu.

     - Hình vẽ, ảnh chụp

     - Chữ hoặc tập hợp các chữ kết hợp với hình vẽ, ảnh chụp.

Yêu cầu:

     - Được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố độc đáo, dễ nhận biết.

     - Không trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hóa đăng ký của người khác đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (đơn nhãn hiệu hàng hóa) tại Cục sở hữu công nghiệp hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

     - Không trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu hàng hóa được coi là nổi tiếng.

Tuy nhiên phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định thì một nhãn hiệu mới được pháp luật bảo hộ, theo quy định tại Điều 72 Luật sở hữu trí tuệ 2005 thì Điều kiện bảo hộ chung đối với nhãn hiệu:

Luật đăng ký nhãn hiệu

     - Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc;

     - Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác: Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết.

Hồ sơ tài liệu cần chuẩn bị:

     - Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (2 bản): theo mẫu 04-NH quy định tại Phụ lục A TT 01/2007/TT-BKHCN; Mẫu đơn đăng ký

     - Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao), hợp đồng hoặc tài liệu khác xác nhận hoạt động sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ của người nộp đơn nếu Cục sở hữu trí tuệ có nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin nêu trong đơn; 

     - 10 mẫu nhãn hiệu: Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 20mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm in trên tờ khai;

     - Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ tài liệu trên thì bạn có thể nộp trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ.

Thời gian đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định, quy trình thẩm định đơn nhãn hiệu trải qua các giai đoạn sau:  

     - Thẩm định hình thức (1-2 tháng);  

     - Công bố Đơn trên Công báo (2 tháng);  

     - Thẩm định nội dung (9-12 tháng);   

     - Cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (1-2 tháng).   

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay thời gian cấp bằng nhãn hiệu khoảng 21-24 tháng tính từ khi thời gian nộp đơn có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm.

Xem thêm: Điều Kiện Đăng Ký Nhãn Hiệu Tại Việt Nam

Thong ke