Làm thế nào để biết nhãn hiệu dự định đăng ký có xung đột với các nhãn hiệu đang được bảo hộ?

Làm thế nào để biết nhãn hiệu bạn dự định đăng ký có xung đột với các nhãn hiệu đang được bảo hộ?

Trước khi nộp đơn đăng ký một nhãn hiệu, bạn phải đảm bảo rằng nhãn hiệu đã được tra cứu cẩn thận. Việc này được thực hiện để đảm bảo rằng nhãn hiệu dự định đăng ký hoặc là một nhãn hiệu tương tự với nó. Chưa được công ty nào khác đăng ký sản phẩm giống hoặc tương tự.

Bạn có thể tự mình tra cứu nhãn hiệu hoặc có thể thuê dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Bạn có thể tiến hành tại cơ quan đăng ký nhãn hiệu quốc gia (có thể miễn phí hoặc mất một khoản phí) hoặc thông qua cơ sở dữ liệu nhãn hiệu. Cho dù việc tra cứu nhãn hiệu được tiến hành theo cách nào hãy ghi nhớ rằng việc tra cứu như vậy mới chỉ là bước đầu. Rất khó khăn khi khẳng định rằng nhãn hiệu mà bạn lựa chọn không “tương tự gây nhầm lẫn” với một nhãn hiệu đang được bảo hộ. Điều này giải thích tại sao sự hướng dẫn của đại diện sở hữu công nghiệp giàu kinh nghiệm, những người đã nắm rõ thực tiễn hoạt động của cơ quan đăng ký quốc gia và các phán quyết của tòa án, có thể rất hữu ích cho bạn. trước khi đến một đại diện sở hữu công nghiệp bạn nên kiểm tra khả năng tra cứu miễn phí thông qua một cơ sở dữ liệu của cơ quan đăng ký nhãn hiệu quốc gia hoặc của một công ty chuyên doanh các cơ sở dữ liệu thương mại, danh mục các cơ sở dữ liệu được đăng tải trên trang web của wipo tại địa chỉ: /ecommerce.wipo int/databases/trademark/

Một hệ thống được phân loại tốt

Khi điền thông tin vào mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu, theo quy định của hầu hết các nước, bạn phải chỉ ra các hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn muốn đăng ký nhãn hiệu và phân nhóm các sản phẩm đó. Đó chính là các nhóm của phân nhóm nhãn hiệu. Hệ thống phân loại dữ liệu cho phép lưu giữ dữ liệu về các nhãn hiệu đã đăng ký một cách có trật tự tương ứng với các loại hàng hóa và dịch vụ. Điều này hỗ trợ cho việc truy lục thông tin từ cơ sở dữ liệu được dễ dàng. Điều quan trọng là bạn nên đăng ký nhãn hiệu cho tất cả các nhóm mà bạn sử dụng đăng ký.

Hệ thống phân loại thường được sử dụng nhiều nhất là hệ thống phân loại nhãn hiệu quốc tế (thường được gọi là hệ thống phân loại nice về nhãn hiệu) trong đó bao gồm 34 nhóm hàng hóa và 11 nhóm dịch vụ.

Ví dụ: Các sản phẩm được phân loại như thế nào? Nếu công ty của bạn sản xuất dao và dĩa, như vậy đơn đăng ký nhãn hiệu của bạn được đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm ở nhóm 8. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiếp tục các dụng cụ bếp núc khác như lọ, chảo, nồi cùng sử dụng nhãn hiệu đó thì bạn đăng ký nhãn hiệu đó theo nhóm sản phẩm 21. Tại một số nước, bạn phải làm đơn đăng ký riêng cho từng nhóm sản phẩm. Trong khi tại nước khác bạn có thể nộp đơn một đơn đăng ký cho nhiều nhóm sản phẩm.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke