Kiểm định tiêu chuẩn chất lượng nước uống đóng chai.

Thị trường Việt Nam có trên 130 sản phẩm nước uống đóng chai. Tuy nhiên, nhiều cơ sở sản xuất sản phẩm chưa đạt chất lượng hoặc làm hàng nhái, giả thương hiệu lớn khiến việc quản lý ngày càng phức tạp. để tạo niềm tin nơi người tiêu dùng và cũng đảm bảo được chất lượng của nước đóng chai, các chủ cơ sở đều phải tiến hành kiểm nghiệm nước với các chỉ tiêu sau:

Chỉ tiêu

Nước đóng chai

 

 

 

 

 

Lý hóa

Antimony

Arsen

Bari

Bonat

Cadmi

Crom

Đồng

Chì

Mangan

Thủy ngân

Niken

Nitrit

Dầu khoáng

selen

Một số hợp chất khác…..

 

 

Vi sinh vật

E. coli

Coliform

Streptococci feacal

Bảo tử vi khuẩn kị khí khử sulfit

Pseudomonas aeruginosa

 

Thong ke