Kiểm định tiêu chuẩn chất lượng món cá viên

Món cá viên là món ăn đặc trưng quen thuộc với mọi người, tuy nhiên việc đảm bảo vệ sinh hay chất lượng của cá viên được nhiều người quan tâm. Để người tiêu dùng an tâm khi mua cá viên, nhà sản xuất cần tiến hành kiểm định các chỉ tiêu để đánh giá chất lượng món cá viên. Điều này tạo thêm niềm tin bền vững nơi người tiêu dùng.

Dưới đây là chỉ tiêu đánh giá tiêu chuẩn của cá viên.

 

Chỉ tiêu

 

 

Cá viên

 

 

 

 

 

Chất lượng chủ yếu

 

Hàm lượng Protein

 

 

Hàm lượng Cacbohydrat

 


Hàm lượng Lipit

 

 

Hàm lượng nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi sinh vật

 

TSVSVHK

 

 

Coliforms

 

 

E.coli

 


S.aureus

 


Cl.perfringens

 

 

Salmonella

 

 

V. parahaemolyticus

 

 

TSBTNM-M

 

 

 

Kim loại nặng

 

Cadimi

 

 

Chì

 

 

Thuỷ ngân

 

 

 

Hàm lượng độc tố vi nấm

 

AflatoxinB1

 

 

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

 

 

Thong ke