Kiểm định tiêu chuẩn chất lượng bột ngũ cốc

Bột ngũ cốc là một trong những sản phẩm được nhiều người tin dùng hiện nay, tuy nhiên, một số loại ngũ cốc có chất lượng chưa thực sự tốt đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng. Chính vì vậy, tất cả các loại bột ngũ cốc với những công dụng khác nhau khi đưa ra thị trường đều phải tiến hành kiểm định tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại Cục đo lường tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam cho các chỉ tiêu sau:

Chỉ tiêu

Nấm linh chi

Cảm quan

Màu sắc

Trạng thái

Mùi vị

Hàm lượng lipid

Xơ thô

Năng lượng

Độ ẩm

Hàm lượng cacbohydrat

 

 

 

Vi sinh vật

TSVSVHK

Coliforms

E.coli

Cl. perfringens

B.cereus

TSBTNM-M

S.aureus

 

Kim loại nặng

Cadimi (Cd)

Chì (Pb)

Thuỷ ngân

 

Hàm lượng hóa chất không mong muốn

 

Aflatoxin B1

AflatoxinB1, B2, G1, G2

 

 

Thong ke