Khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

Khiếu nại nhãn hiệu là người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp hoặc khởi kiện ra toà án theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan.

Ví dụ: Cục sở hữu Trí tuệ ra thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc đại diện của chủ đơn tiến hành soạn đơn khiếu nại gửi đến Cục sở hữu trí tuệ.

Việc khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu chắc chắn sẽ giúp cho chủ đơn nói lên được ý kiến của mình và có cơ hội trao đổi trực tiếp với Cục sở hữu trí tuệ về các vấn đề liên quan tới nhãn hiệu hàng hóa.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke