Khi nhận được thông báo thiếu sót đơn đăng ký nhãn hiệu người nộp đơn nên làm gì?

Đơn đăng ký nhãn hiệu sau khi được nộp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ (Cục SHTT) sẽ được thẩm định về mặt hình thức và nội dung. Khi nhận được đơn thông báo về việc thiếu sót đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn cần làm gì. Và người nộp đơn cần đến đại diện sở hữu trí tuệ để giải  quyết vấn đề này

Thẩm định về mặt hình thức có nghĩa là đơn sẽ được xem xét về hình thức như việc mô tả mẫu nhãn hiệu, xem xét về việc phân nhóm sản phẩm, dịch vụ đã phù hợp với bảng phân loại quốc tế hay chưa. Nếu đơn đáp ứng các điều kiện đã nêu, trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn, Cục SHTT sẽ ra Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và đơn sẽ được công bố trên công báo sở hữu trí tuệ và sẽ được chuyển sang giai đoạn thẩm định nội dung.

Ngược lại, nếu đơn không đáp ứng về mặt hình thức, thường là việc mô tả chưa đúng, việc phân nhóm sản phẩm dịch vụ chưa chính xác.
Khi nhận được Thông báo này, người nộp đơn nên xem xét nội dung và tiến hành trả lời thông báo này, nếu đơn đã sửa chữa những thiếu sót, Cục SHTT sẽ ra Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.
Người nộp đơn nên nhờ những đại diện sở hữu trí tuệ để được tư vấn khi trả lời những thông báo thiếu sót này một cách nhanh chóng, kịp thời, tránh trường hợp nhãn hiệu bị gián đoạn, hết thời hạn.

Các bài viết liên quan:

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hà Lan

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thụy Sỹ

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke