Khi bị người khác nhái nhãn hiệu thì cần làm gì?

Việt Nam đang là một trong những nơi có số lượng hàng giả, hàng nhái lớn nhất thế giới. Tình trạng hàng giả, hàng nhái xuất hiện ngày càng phổ biến, với quy mô và mức độ ngày càng tinh vi. Chủ sở hữu nhãn hiệu hay đối mặt với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thường diễn ra hết sức phức tạp, gây thiệt hại không nhỏ cho chủ sở hữu và làm biến dạng môi trường kinh doanh. Mặc dù Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam đã quy định về các hành vi xâm phạm nhãn hiệu đã đăng ký có thể bị xử lý hành chính, dân sự hoặc hình sự. Tuy nhiên không phải là cứ có hành vi xâm phạm là người đó sẽ bị xử lý ngay mà bạn cần phải một quá trình tìm kiếm thu thập khá dài trước khi làm cho những người xâm phạm phải chịu chế tài của pháp luật. Vấn đề đặt ra là “Khi bị người khác nhai nhãn hiệu thì cần làm gì?” tạo môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh.

I. Hành vi như thế nào bị xem là xâm phạm nhãn hiệu?

- Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng kí kèm theo nhãn hiệu đó.

- Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng kí kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ.

Rất nhiều cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại di động ở Việt Nam sử dụng biểu tượng trái táo của Apple trên biển hiệu.

- Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ.

Ví dụ: Nhãn hiệu VINACERA đăng ký cho nhóm 19 (gạch ốp tường) nhằm gây nhầm lẫn với nhãn hiệu VIGLACERA cho sản phẩm gạch.

VINACERA

VIGLACERA

+ Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kì, kể cả hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Ví dụ: Việc sử dụng nhãn hiệu “APPLE” hay “SAMSUNG” cho sản phẩm sơn bị coi là vi phạm nhãn hiệu.

II. Xem xét yếu tố xâm phạm nhãn hiệu

1. Xác minh thu thập chứng cứ

Thu thập thông tin xâm phạm qua các hành vi quảng cáo, sản xuất kinh doanh trên thị trường, thông tin cá nhân, tổ chức có dấu hiệu xâm phạm, nơi lưu trữ hàng hoá xâm phạm và các cá nhân, tổ chức liên quan… Xác minh hoạt động đăng ký sở hữu trí tuệ của Quốc gia hoặc Quốc tế (phù hợp phạm vi lãnh thổ đăng ký bảo hộ), xem cá nhân, tổ chức xâm phạm có ý định đăng ký hoặc đang được cơ quan chức năng xem xét cấp đăng ký cho đối tượng sở hữu trí tuệ tương tự gây nhầm lẫn hoặc có ý định xâm phạm thì kịp thời khiếu nại, phản đối hoặc yêu cầu từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

2. Để tiến hành xử lý vi phạm cần những tài liệu gì?

Để có thể tiến hành xử lý hành vi xâm phạm quyền (xử lý vi phạm nhãn hiệu), chủ sở hữu nhãn hiệu phải cung cấp các tài liệu sau đây:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có chứng thực hợp pháp.

- Thông tin của bên vi phạm gồm tên công ty, địa điểm kinh doanh hoặc các giấy tờ tài liệu khác.

- Những tài liệu chứng minh vi phạm của đối tượng bị nghi ngờ như:

+ Mẫu nhãn hiệu của bạn và mẫu nhãn hiệu của bên vi phạm;

+ Bản giải trình, so sánh giữa sản phẩm bị xem xét với đối tượng được bảo hộ;

+ Biên bản, lời khai, tài liệu khác nhằm chứng minh xâm phạm.

3. Giám định nhãn hiệu

Giám định nhãn hiệu là bước không bắt buộc, nhưng kết luận giám định lại là tài liệu quan trọng trong quá trình xử lý vi phạm và được coi là nguồn chứng cứ để các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Do đó, giám định sở hữu trí tuệ là bước nên thực hiện trước khi tiến hành xử lý vi phạm chính thức.

Tài liệu cần thiết cho việc giám định bao gồm:

- Tờ khai yêu cầu giám định sở hữu công nghiệp theo mẫu;

- Tài liệu chứng minh quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu (bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có xác nhận của Cục sở hữu trí tuệ);

- Tài liệu chứng minh hành vi xâm phạm của bên bị nghi ngờ (Mẫu nhãn hiệu vi phạm);

- Thời hạn để giám định thường nằm trong khoảng từ 7 đến 15 ngày làm việc.

- Chi phí giám định (bao gồm phí dịch vụ và lệ phí chính thức): tùy theo vụ việc và thời gian yêu cầu giám định.

Tuy nhiên, nhận thấy mức độ vị phạm vừa phải và cá nhân, tổ chức vi phạm có thiện chí thì không cần thiết phải tiến hành giám định (tuân thủ yêu cầu cảnh báo đầu tiên).

4. Thời hạn xử lý đơn yêu cầu xử lý vi phạm nhãn nhiệu là bao lâu?

+ Trong vòng 10 ngày sau khi nhận được đơn yêu cầu xử lý, cơ quan có thẩm quyền phải kiểm tra tính hợp lệ của đơn yêu cầu xử lý. Trong trường hợp đơn chưa cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ thì cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chủ thể quyền cung cấp, bổ sung trong vòng 30 ngày tính từ ngày ra yêu cầu.

+ Trong vòng 30 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho bên yêu cầu về dự định thời gian, biện pháp xử lý, thủ tục xử lý và yêu cầu chủ thể quyền hợp tác hỗ trợ trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm.

5. Các biện pháp xử lý vi phạm  

Dựa vào kết quả giám định, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể lựa chọn các phương án sau đây để xử lý hành vi xâm phạm quyền.

* Biện pháp 1: Gửi thư cảnh báo đến bên vi phạm

Trong trường hợp bên vi phạm không thực hiện các yêu cầu trên hoặc thực hiện không đầy đủ thì cá nhân, tổ chức có thểm xem xét phương án 2 dưới đây. Tuy nhiên, phương án này không phải là phương án bắt buộc theo quy định hiện hành.

* Biện pháp 2: Yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi xậm phạm của bên vi phạm (biện pháp hành chính).

Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể yêu cầu cơ quan Nhà nước (Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Cảnh sát kinh tế hoặc cơ quan Quản lý thị trường…) áp dụng những biện pháp xử phạt hành chính như phạt tiền, buộc loại bỏ các yếu tố vi phạm, tịch thu hàng hóa vi phạm, phương tiện, công cụ sản xuất…

*Biện pháp 3: Biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan

Được tiến hành theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ tại Việt Nam, nhằm thu thập thông tin, chứng cứ về lô hàng để chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thực hiện quyền yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền và yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính đối với hành vi xâm phạm.

*Biện pháp 4: Biện pháp dân sự

Chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền khởi kiện ra Tòa án để buộc bên xâm phạm nhãn hiệu phải thực hiện các việc sau:

- Chấm dứt hành vi xâm phạm

- Xin lỗi cải chính công khai

- Thực hiện nghĩa vụ dân sự

- Bồi thường thiệt hại

- Buộc tiêu huỷ, hoặc sử dụng phi thương mại nguyên, vật liệu, phương tiện sản xuất, kinh doanh hàng hoá xâm phạm nhưng không làm ảnh hưởng đến quyền lợi chủ sở hữu nhãn hiệu bị xâm phạm.

*Biện pháp 5: Biện pháp hình sự

Đối với các hành vi xâm phạm nhãn hiệu với quy mô lớn, có những dấu hiệu tội phạm xâm phạm về nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể nộp đơn yêu cầu các cơ quan tố tụng tiến hành xử lý.

Ngoài ra, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể yêu cầu tạm dừng làm các thủ tục nhập khẩu ở cơ quan hải quan nhằm thực hiện công việc thu thập các thông tin, chứng cứ để xử phạt vi phạm.

6. HAIHAN-IP sẽ thực hiện những công việc gì khi khách hàng ủy quyền tiến hành vi phạm nhãn hiệu

- Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc xử lý vi phạm nhãn hiệu.

- Chuẩn bị đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của khách hàng).

- Thông báo về việc nộp đơn với quý khách hàng ngay sau khi nộp đơn.

- Nhận tất cả các thông báo liên quan đến đơn và thông báo đến khách hàng.

- Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn.

- Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục Sở hữu Trí tuệ (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ).

- Theo dõi tiến trình của đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Qúy khách hàng cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục Sở hữu Trí tuệ về việc xử lý vi phạm nhãn hiệu.

- Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng đối với nhãn hiệu được bảo hộ của khách hàng.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về xử lý vi phạm nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Website: http://nhanhieulogo.com

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke