Khả năng áp dụng công nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ được đánh giá theo tiêu chí nào?

Khả năng áp dụng công nghiệp là một trong những điều kiện để sáng chế được bảo hộ, Cục sẽ tiến hành đánh giá khả năng áp dụng công nghiệp theo những tiêu chí sau:

  + Các thông tin về bản chất của giải pháp cùng với các chỉ dẫn về điều kiện kỹ thuật cần thiết được trình bày một cách rõ ràng, đầy đủ đến mức cho phép người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể tạo ra, sản xuất ra hoặc có thể sử dụng, khai thác hoặc thực hiện được giải pháp đó;

Khái niệm “người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng” được hiểu theo quy định tại điểm 23.6.a của Thông tư này;

  + Việc tạo ra, sản xuất ra, sử dụng, khai thác hoặc thực hiện giải pháp nêu trên có thể được lặp đi lặp lại với kết quả giống nhau và giống với kết quả nêu trong bản mô tả sáng chế.

* Giải pháp kỹ thuật bị coi là không có khả năng áp dụng công nghiệp trong các trường hợp sau đây:

  + Bản chất của đối tượng hoặc các chỉ dẫn nhằm thực hiện đối tượng đi ngược lại các nguyên lý cơ bản của khoa học (ví dụ không tuân theo nguyên lý bảo toàn năng lượng...);

  + Đối tượng bao gồm các yếu tố, thành phần không có mối liên hệ kỹ thuật với nhau hoặc không thể liên hệ (ghép nối, ràng buộc, phụ thuộc ...) được với nhau;

  + Đối tượng có chứa mâu thuẫn nội tại;

  + Chỉ có thể thực hiện được các chỉ dẫn về đối tượng trong một số giới hạn lần thực hiện (không thể lặp đi lặp lại được);

  + Để có thể thực hiện được giải pháp, người thực hiện phải có kỹ năng đặc biệt và kỹ năng đó không thể truyền thụ hoặc chỉ cho người khác được;

  + Kết quả thu được từ các lần thực hiện không đồng nhất với nhau;

  + Kết quả thu được khác với kết quả nêu trong đơn;

  + Hoàn toàn không có hoặc thiếu các chỉ dẫn quan trọng nhất để thực hiện giải pháp;

  + Các trường hợp có lý do xác đáng khác.

Các bài viết liên quan:

Dược phẩm, nguồn gen và tri thức truyền thống có những quy định bổ sung gì?

Có quy định gì bổ sung đối với đơn đăng ký sáng chế liên quan đến công nghệ sinh học?

Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao sáng chế gồm có những tài liệu gì?

Yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc được thực hiện như thế nào?

Đăng ký quốc tế và đăng ký quốc gia có mối liên hệ gì?

Những thông tin cần thiết khi khai trong đơn quốc tế là gì?

Người nộp đơn phải đảm bảo yêu cầu gì khi nộp đơn đăng ký quốc tế?

___________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký sáng chế, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke