Hướng dẫn xác lập quyền sở hữu sáng chế tại Iran

Nhận thấy Iran là thị trường tiềm năng, các tổ chức, cá nhân vừa và nhỏ tập trung đầu tư vào Iran. Trước một thị trường lớn đầy biến động như Iran, tổ chức, cá nhân đã thực hiện việc xác lập quyền sở hữu sáng chế tại Iran. Khi tiến hành xác lập quyền sở hữu sáng chế, tổ chức, cá nhân cần nắm rõ những thông tin sau:

Theo luật sở hữu trí tuệ tại Iran, tổ chức, cá nhân muốn sáng chế của mình được bảo hộ, sáng chế của tổ chức phải thể hiện được những yếu tố sau:

  + Sáng chế phải có tính mới và có trình độ sáng tạo.

  + Có khả năng áp dụng công nghiệp.

  + Sáng chế phải có tính khả hữu.

  + Tính rõ ràng.

Hồ sơ xác lập quyền sở hữu sáng chế gồm những tài liệu sau:

    - Tờ khai xác lập quyền sở hữu sáng chế.

    - Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

    - Bản mô tả sáng chế.

    - Yêu cầu bảo hộ.

    - Bản vẽ (nếu có).

    - Bản sao công chứng tài liệu ưu tiên (nếu có).

    - Bản tuyên bố sử dụng sáng chế của chủ sở hữu.

    - Chứng từ nộp lệ phí theo quy định.

Theo HAIHAN-IP, các tổ chức, cá nhân nên ưu tiên việc xác lập quyền sở hữu sáng chế thông qua các đại diện chính thức của Văn phòng sở hữu trí tuệ như Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) để việc bảo hộ có thể triển khai hiệu quả hơn.

Thong ke