Hướng dẫn xác lập quyền sở hữu sáng chế tại Áo

Tổ chức, cá nhân Việt Nam ngày càng mở rộng thị trường sang Áo là một trong những việc được tổ chức, cá nhân ưu tiên hàng đầu đó là xác lập quyền sáng chế độc quyền. Tuy nhiên, không phải tổ chức, cá nhân nào cũng biết được các thông tin liên quan đến thủ tục tiến hành xác lập quyền sáng chế tại Áo. Dưới đây là những vấn đề liên quan đến việc xác lập quyền sáng chế tại Áo. Theo luật sở hữu trí tuệ tại Iran, tổ chức, cá nhân muốn sáng chế của mình được bảo hộ, sáng chế của tổ chức phải thể hiện được những yếu tố sau:

  + Sáng chế phải có tính mới và có trình độ sáng tạo.

  + Có khả năng áp dụng công nghiệp.

  + Sáng chế phải có tính khả hữu.

  + Tính rõ ràng.

Hồ sơ xác lập quyền sáng chế gồm những tài liệu sau:

    - Tờ khai xác lập quyền sáng chế.

    - Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

    - Bản mô tả sáng chế.

    - Yêu cầu bảo hộ.

    - Bản vẽ (nếu có).

    - Bản sao công chứng tài liệu ưu tiên (nếu có).

    - Bản tuyên bố sử dụng sáng chế của chủ sở hữu.

    - Chứng từ nộp lệ phí theo quy định.

Theo HAIHAN-IP, các tổ chức, cá nhân nên ưu tiên việc xác lập quyền sáng chế thông qua các đại diện chính thức của Văn phòng sở hữu trí tuệ như Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) để việc đăng ký có thể triển khai nhanh hơn, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Thong ke