【NÊN XEM】Hướng dẫn trả lời công văn nhãn hiệu

Trong quá trình đăng ký nhãn hiệu, việc trả lời công văn là việc không thể tránh khỏi. Chủ đơn hoặc đại diện chủ đơn sẽ tiến hành soạn công văn trả lời phúc đáp lại Cục sở hữu trí tuệ khi Cục ra quyết định từ chối cấp bằng hoặc những vấn đề liên quan đến việc cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

     Công văn là hình thức văn bản hành chính dùng phổ biến trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Công văn là phương tiện giao tiếp chính thức của cơ quan Nhà nước với cấp trên, cấp dưới và với công dân. Thậm chí trong các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp trong hoạt động hàng ngày cũng phải soạn thảo và sử dụng công văn để thực hiện các hoạt động thông tin và giao dịch nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình.

Để có thể trả lời công văn được hiệu quả cao và không mất nhiều thời gian, công sức. Người nộp đơn cần phải đáp ứng được những yêu cầu của công văn dưới đây:

Yêu cầu của công văn:

Bước 1: Xác định thời hạn trả lời

Trước đây, theo thông tư 01/2007/BKH-CN, thời gian để người nộp đơn có ý kiến trả lời lại thông báo về nội dung là trong vòng 2 tháng kể từ ngày ký thông báo.

Tuy nhiên, theo các điều chỉnh mới được nêu tại thông tư 16/2016/BKH-CN, có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2018, thời gian trả lời được tăng lên 3 tháng, giúp người nộp đơn có nhiều thời gian chuẩn bị hơn.

Bước 2: Xác định các thiếu sót nêu trong đơn

Thông báo của Cục SHTT nêu rõ các lý do từ chối, ví dụ như:

- Nhãn hiệu không có khả năng phân biệt

- Nhãn hiệu mang tính mô tả sản phẩm, dịch vụ hoặc chất lượng của sản phẩm

- Nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn với một hoặc một số Nhãn hiệu đã đăng ký trước đây cho cùng nhóm sản phẩm/dịch vụ (nhãn hiệu đối chứng)

Bước 3: Soạn thảo công văn trả lời

Dựa trên các thiếu sót nêu trong thông báo, người nộp đơn làm công văn trả lời, trong đó có thể

- Loại bỏ các nhóm sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ

- Đưa ra lập luận, căn cứ làm nổi bật sự khác nhau giữa các nhãn hiệu

- Xin Thư chấp thuận sử dụng của chủ sở hữu Nhãn hiệu đối chứng

- Nêu ra các căn cứ, lý lẽ nếu người nộp đơn cho rằng thông báo của Cục SHTT còn chưa xác đáng

Trong công văn trả lời, người nộp đơn nêu rõ số đơn, ngày nộp đơn và nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Bước 4: Nộp công văn trả lời tại Cục SHTT

Sau khi hoàn tất công văn trả lời, người nộp đơn có thể nộp tại Cục SHTT, bổ sung các loại phí (nếu có) theo quy định để đơn tiếp tục được xem xét.

Trong trường hợp Cục SHTT đã ra thông báo nhiều lần mà người nộp đơn không trả lời hoặc trả lời thiếu sót chưa xác đáng, Cục SHTT sẽ ra Quyết định từ chối chấp cấp bằng.

Yêu cầu khi soạn thảo công văn:

- Mỗi công văn chỉ chứa đựng một chủ đề, nêu rõ ràng và thuần nhất sự vụ.

- Viết ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, ý tưởng phải sát với chủ đề.

- Dùng ngôn ngữ lịch sự, nghiêm túc, có sức thuyết phục cao.

- Có thể thức đúng quy định của pháp luật Nhà nước đặc biệt phải có trích yếu công văn dù là công văn khẩn (theo bản điều lệ về công tác công văn giấy tờ của Phủ Thủ Tướng).

Bố cục của công văn:

Thông thường bố cục một công văn phải có các yếu tố sau:

- Quốc hiệu và tiêu ngữ.

- Địa danh và thời gian gửi công văn.

- Tên cơ quan chủ quản và cơ quan ban hành công văn.

- Chủ đề nhận công văn (cơ quan hoặc cá nhân).

- Số và ký hiệu của công văn.

- Trích yếu nội dung.

- Nội dung công văn.

- Chữ ký, đóng dấu.

- Nơi gửi.

Một số loại công văn thông dụng thường gặp trong quá trình đăng ký nhãn hiệu

1. Công văn phúc đáp:

Mở đầu: trả lời công văn số … ngày … / … / … của ……… về vấn đề…

Nội dung:

+ Nêu những nội dung trả lời các vấn đề mà các cơ quan, đơn vị khác hoặc thư riêng, đơn khiếu nại của cá nhân, yêu cầu cơ quan giải quyết những yêu cầu hay trả lời những thắc mắc.

+ Nếu không trả lời hoặc chưa thể trả lời được thì nêu lý do hợp lý (có thể là không đủ các dữ kiện để giải đáp thắc mắc các yêu cầu đặt ra).

Kết thúc: nhận được công văn này, còn điểm nào chưa rõ đề nghị quý… cho ý kiến. Chúng tôi sẵn sàng trả lời thêm.

2. Công văn đề nghị (gồm cả yêu cầu và chất vấn):

Mở đầu: nêu mục đích của vấn đề đặt ra (theo chức năng, nhiệm vụ, theo thông báo, theo quảng cáo …… của quý cơ quan …… hoặc căn cứ vào trách nhiệm, nghĩa vụ của ông, bà về …).

Nội dung:

+ Cần nêu rõ nội dung kiến nghị vấn đề gì.

+ Đề nghị thời hạn trả lời (phúc đáp).

Kết thúc: mong quý cơ quan …; hoặc ông, bà …… sớm trả lời cho chúng tôi được biết.

Xin chân thành cám ơn!

3. Công văn giải thích:

Mở đầu: nêu tên của văn bản pháp quy hoặc tên văn bản của cấp Ủy Đảng.

Nội dung:

+ Nêu những chủ trương chính trong văn bản.

+ Giải thích những yêu cầu đặt ra của văn bản.

+ Các biện pháp tổ chức thực hiện, các chủ thể chính có trách nhiệm quán triệt và thi hành, các chủ thể có trách nhiệm phối hợp

Kết thúc: có thể phân tích ý nghĩa, tác dụng của văn bản về kinh tế, chính trị, xã hội. Nêu mục đích của các chủ trương, chính sách (dùng hành văn có tính thuyết phục để tác động tới đối tượng thi hành).

Link: http://nhanhieulogo.com/huong-dan-tra-loi-cong-van-nhan-hieu-nd,43417

_____________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về trả lời công văn nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Website: http://nhanhieulogo.com/

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke