Hướng dẫn thủ tục xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Philippins

   Hiện nay, Việt Nam và Philippins đang trong quá trình hợp tác toàn diện nên các tổ chức, cá nhân ngày càng quan tâm đến thị trường Philippins hơn. Để đảm bảo lợi ích và quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, cá nhân, tổ chức, cá nhân đã tiến hành bảo hộ độc quyền thương hiệu tại Philippins.

Tổ chức, cá nhân xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Philippins cần có những tài liệu sau:

   + Giấy ủy quyền có công chứng

   + Tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn.

   + Mẫu thương hiệu cần 20 mẫu.

   + Mô tả thương hiệu và dịch nghĩa của thương hiệu nếu là thương hiệu từ ngữ.

   + Danh mục sản phẩm và/hoặc dịch vụ;

   + Giấy bảo hộ kinh doanh (nếu người nộp đơn là pháp nhân).

   + Tuyên bố về tài sản của công ty (khai rõ tài sản nhỏ hơn 15 triệu Pêso hay bằng hoặc lớn hơn 15 triệu Pêso)

   + Tài liệu về đơn ưu tiên (nếu đơn xin hưởng quyền ưu tiên theo công ước Paris.

   + Lệ phí nộp đơn.

Lưu ý:

+ Trong vòng 3 năm kể từ ngày nộp đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu vào Philippines, người nộp đơn hoặc người bảo hộ phải nộp một số bản tuyên bố sử dụng thương hiệu trong thực tế ở Philippines kèm theo các bằng chứng sử dụng

+  Philippin có áp dụng nguyên tắc "nộp đơn đầu tiên", quyền độc quyền đối với thương hiệu được cấp cho người nào nộp đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu trước trong số những đơn bảo hộ cùng một thương hiệu cho một nhóm sản phẩm  tại cơ quan xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Philippins.

+ Các tổ chức, cá nhân tiến hành nộp đơn tại cơ quan sở hữu trí tuệ của Philippins.

+ Thời gian thông báo chấp nhận và công bố đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu: từ 12 đến 18 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Tổ chức, cá nhân khi tiến hành xác lập quyền sở hữu thương hiệu cần nắm rõ những thông tin trên để tổ chức, cá nhân thực hiện việc nộp đơn bảo hộ được nhanh chóng và tiết kiệm thời gian và chi phí.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký thương hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke