Hướng dẫn thủ tục xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Mỹ

Khi đầu tư vào Mỹ, các tổ chức, cá nhân sẽ thu được nhiều lợi nhuận từ việc đầu tư. Vì vậy tổ chức, cá nhân quan tâm đến việc xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Mỹ, đó là việc được các tổ chức, cá nhân ưu tiên hàng đầu nhằm bảo vệ lợi ích và quyền hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên thị trường đầy biến động tại Mỹ.

Khi tiến hành xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Mỹ, tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị những thủ tục sau:

    + Giấy uỷ quyền

    +  Mẫu thương hiệu được đăng ký;

    + Danh mục hàng hoá, dịch vụ mang thương hiệu (kèm theo phân loại quốc tế, hàng hoá, dịch vụ nếu biết).

    + Tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax (nếu có), và quốc tịch của người nộp đơn.

    + Ngoài các tài liệu và thông tin nêu trên, tuỳ thuộc căn cứ nộp đơn là gì, bạn phải cung cấp thêm các tài liệu và thông tin tương ứng như sau:

Nếu căn cứ nộp đơn là thương hiệu đã được sử dụng trong thương mại ở Mỹ

    + Người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng thương hiệu đã được sử dụng, đồng thời nêu rõ ngày thương hiệu được sử dụng lần đầu tiên trong thương mại ở Mỹ, ngày thương hiệu được sử dụng lần đầu tiên ở bất cứ nơi đâu;

    + Mẫu bao bì, nhãn sản phẩm, hoặc ảnh chụp hàng hoá thuộc mỗi nhóm sản phẩm có chứa thương hiệu, hoặc ảnh chụp quảng cáo dịch vụ thuộc mỗi nhóm có gắn thương hiệu dịch vụ, để chứng minh thương hiệu đã được sử dụng trong thực tế (được nộp kèm theo Đơn).

Nếu căn cứ nộp đơn là có ý định sử dụng thương hiệu tại Mỹ.

    + Người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng có ý định sử dụng trung thực thương hiệu trong thương mại tại Mỹ;

Lưu ý:

    + Nếu Đơn được nộp dựa trên căn cứ này, Người nộp đơn phải tiến hành sử dụng thương hiệu thực sự trong thương mại tại Mỹ sau khi nộp Đơn, và phải nộp một bản Tuyên bố sử dụng kèm theo mẫu bao bì, nhãn sản phẩm, hoặc ảnh chụp sản phẩm mang thương hiệu trước khi Cơ quan sang chế và Thương hiệu hàng hoá Mỹ xác lập quyền sở hữu thương hiệu. Nếu thương hiệu không được sử dụng trong thực tế và Người nộp đơn không nộp Tuyên Bố sử dụng trong thời hạn ấn định thì coi như bì từ bỏ.

    + Nếu căn cứ nộp đơn là đơn đã nộp ở nước khác là thành viên Công ước Paris

    + Người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng có ý định sử dụng trung thực thương hiệu trong thương mại tại Mỹ;

    + Nêu rõ trong Đơn tên nước, số đơn, ngày nộp đơn của đơn đã nộp trước;

    + Bản sao có công chứng Đơn đã nộp.

    + Nếu căn cứ nộp đơn là thương hiệu đã được đăng ký ở Việt Nam

    + Người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng có ý định sử dụng trung thực thương hiệu trong thương mại tại Mỹ;

    + Người nộp đơn tuyên bố trong đơn số đăng ký, ngày đăng ký của thương hiệu ở Việt Nam;

    + Bản sao công chứng Giấy chứng nhận xác lập quyền sở hữu thương hiệu hàng hoá ở Việt Nam.

Sau khi cơ quan sáng chế và thương hiệu tại Mỹ tiếp nhận được đơn đăng ký độc quyền thương hiệu, cơ quan sẽ tiến hành xử lý như sau:

   + Cơ quan sáng chế và thương hiệu tại Mỹ gọi tắt là USPTO sẽ tiến hành xét nghiệm đơn và ra thông báo kết quả xét nghiệm đơn trong vòng khoảng 5 tháng kể từ ngày nộp đơn.

   + Trong quá trình xét nghiệm, nếu xét thấy Đơn cần phải sửa đổi, bổ sung hoặc thương hiệu không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, USPTO sẽ ra Thông báo kết xét nghiệm đơn, nêu rõ ý kiến của xét nghiệm viên. Người nộp đơn phải trả lời Thông báo kết quả xét nghiệm trong thời hạn mà USPTO ấn định. Nếu hết thời hạn ấn định mà Người nộp đơn không có công văn trả lời thì đơn coi như bị từ bỏ.

   + Nếu đơn đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, xét nghiệm viên sẽ đồng ý chuyển đơn sang giai đoạn công bố đơn trên Công Báo Thương hiệu Hàng Hoá để bất kỳ bên thứ ba nào có quyền và lợi ích liên quan đều có thể phản đối việc xác lập quyền sở hữu thương hiệu.

   + Hết thời hạn công bố đơn, nếu không có ai phản đối, USPTO sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận xác lập quyền sở hữu thương hiệu. 
Sau khi được đăng ký, thương hiệu được bảo hộ 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn hiệu lực của thương hiệu được gia hạn nhiều lần liên tục, mỗi lần 10 năm. 

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký thương hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke