Hướng dẫn thủ tục xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Malaysia

   Các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam đang tập trung đầu tư vào Malaysia nhằm mở rộng thị trường hơn nữa. Để phát triển thị trường tại Malaysia, các tổ chức, cá nhân đã tiến hành bảo hộ thương hiệu tại Malaysia là việc ưu tiên hàng đầu. Trong quá trình xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Malaysia, để thuận lợi cho việc bảo hộ độc quyền thương hiệu, các tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị những tài liệu sau khi tiến hành nộp đơn.

Xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Malaysia cần có những tài liệu sau:

  + Tờ khai xác lập quyền sở hữu thương hiệu (theo mẫu)

  + Giấy ủy quyền (theo mẫu)

  + Mẫu thương hiệu.

  + Danh mục sản phẩm / dịch vụ cần bảo hộ

  + Cam kết của người nộp đơn

  + Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (Nếu có)

  + Phí và lệ phí.

Lưu ý:  + Mẫu thương hiệu cần 01 bản in mẫu thương hiệu đen trắng và 15 bản in màu mẫu thương hiệu.

           + Cam kết của người nộp đơn theo mẫu và được công chứng, có thể nộp sau 02 tháng kể từ này nộp đơn.

           + Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có), có thể nộp muộn sau 02 tháng kể từ ngày nộp đơn.

           + Danh mục sản phẩm / dịch vụ cần bảo hộ sẽ được phân loại theo bảng phân loại quốc tế nice.

Malaysia là nước chưa tham gia vào hệ thống Madrid về bảo hộ quốc tế thương hiệu hàng hóa, dịch vụ. Theo luật Malaysia, tất cả đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu hàng hóa của Việt Nam muốn nộp đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu cần nộp đơn thông qua Đại diện thương hiệu hàng hóa Malaysia. Đại diện này phải có trụ sở và hoạt động hợp pháp ở Malaysia.Các đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu nước ngoài không được trực tiếp nộp đơn xin xác lập quyền sở hữu thương hiệu.

Tổ chức, cá nhân khi tiến hành xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Malaysia có thể thông qua Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là đại diện chính thức của Cục sở hữu Trí tuệ, HAIHAN-IP với đội ngũ luật sư có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại các quốc gia khác nhau.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke