Hướng dẫn thủ tục xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Inđônêsia

  Sau 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Indonesia đã có những bước phát triển vượt bậc mang lại lợi ích cho cả hai bên. Nhờ sự phát triển hợp tác giữa hai nước, tổ chức, cá nhân Việt Nam đã tập trung đầu tư vào Inđônêsia ngày càng nhiều. Xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Inđônêsia trở thành chủ đề được nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm. Khi tiến hành bảo hộ thương hiệu tại Inđônêsia, tổ chức, cá nhân cần nắm rõ thông tin sau:

Theo Luật Sở hữu Trí tuệ tại Inđônêsia, đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu cần chuẩn bị những tài liệu sau:

  - Tờ khai xác lập quyền sở hữu thương hiệu

  - Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

  - Mẫu thương hiệu

  -  Danh mục sản phẩm/ dịch vụ cần bảo hộ

  - Tuyên bố sử dụng thương hiệu của chủ sở hữu (Làm theo mẫu).

  - Chứng từ nộp lệ phí theo quy định.

Trong quá trình xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Inđônêsia tổ chức, cá nhân có thể ủy quyền cho đại diện cục sở hữu trí tuệ, ví dụ như Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP), HAIHAN-IP sẽ hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện việc xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Inđônêsia.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký thương hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke