Hướng dẫn thủ tục xác lập quyền sở hữu sáng chế tại Hà Lan

Hà Lan là một trong những thị trường tiềm năng, các tổ chức, cá nhân Việt Nam đã quan tâm đến việc xác lập quyền sở hữu sáng chế khi tổ chức, cá nhân đầu tư vào thị trường của Hà Lan. Tổ chức, cá nhân cần nắm rõ những thủ tục để tiến hành xác lập quyền sở hữu sáng chế tại Hà Lan, để tổ chức, cá nhân tiết kiệm được thời gian và tiền bạc.

Sáng chế bảo hộ tại Hà Lan đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo hộ:

  + Tính mới.

  + Trình độ sáng tạo.

  + Khả năng áp dụng công nghiệp - tính hữu ích.

  + Nộp đơn sớm nhất hoặc có ngày ưu tiên sớm nhất.

Hồ sơ bảo hộ sáng chế tại Hà Lan cần những tài liệu sau:

  + Mẫu tờ khai xác lập quyền sở hữu sáng chế.

  + Giấy ủy quyền có chữ ký của người nộp đơn, không yêu cầu công chứng nếu thông qua ủy quyền.

  + Các bản vẽ, mô tả sáng chế, nếu có (hai bộ bản vẽ chính thức).

  + Bản sao công chứng quyền ưu tiên.

  + Chứng từ nộp đơn, lệ phí.

Giấy chứng nhận đăng ký sáng chế tại Hà Lan (do cơ quan sáng chế Hà Lan cấp) chỉ có hiệu lực trong lãnh thổ Hà Lan. Để được độc quyền tại các quốc gia, vùng lãnh thổ khác thì yêu cầu chủ sở hữu phải nộp đơn tại các quốc gia đó.

Giấy chứng nhận đăng ký sáng chế tại Hà Lan được bảo hộ trong thời gian 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Để duy trì hiệu lực cho giấy chứng nhận đăng ký sáng chế của mình thì hàng năm chủ sở hữu phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực cho Bằng sáng chế của mình.

Xác lập quyền sở hữu sáng chế tại Hà Lan tổ chức, cá nhân nên triển khai thông qua các đại diện sở hữu trí tuệ như Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) để quá trình xác lập quyền sở hữu sáng chế được hiệu quả và tiết kiệm chi phí

Thong ke