Hướng dẫn thủ tục xác lập quyền sở hữu sáng chế tại Australia

Các tổ chức, cá nhân Việt Nam thực hiện mở rộng thị trường sang Australia ngày càng nhiều và tổ chức, cá nhân đã chú trọng đến việc bảo hộ sáng chế của mình để đảm bảo lợi ích và quyền sở hữu hợp pháp sáng chế của tổ chức, cá nhân. Khi thực hiện xác lập quyền sở hữu sáng chế, tổ chức, cá nhân cần nắm rõ những thông tin sau:

Theo Luật Sở hữu trí tuệ của Australia, đơn xác lập quyền sở hữu sáng chế cần có những tài liệu sau:

  + Tính mới.

  + Trình độ sáng tạo.

  + Khả năng áp dụng công nghiệp - tính hữu ích.

  + Nộp đơn sớm nhất hoặc có ngày ưu tiên sớm nhất.

Hồ sơ xác lập quyền sở hữu sáng chế tại Australia cần những tài liệu sau:

  + Mẫu tờ khai xác lập quyền sở hữu sáng chế.

  + Giấy ủy quyền có chữ ký của người nộp đơn, không yêu cầu công chứng nếu thông qua ủy quyền.

  + Các bản vẽ, mô tả sáng chế, nếu có (hai bộ bản vẽ chính thức).

  + Bản sao công chứng quyền ưu tiên.

  + Chứng từ nộp đơn, lệ phí.

Để đảm bảo sáng chế được bảo hộ thành công, tổ chức, cá nhân nên thực hiện tra cứu sáng chế để kiểm tra xem có sáng chế nào gây trùng hay nhầm lẫn với sáng chế dự định đăng ký không.

Giấy chứng nhận đăng ký sáng chế tại Australia (do cơ quan sáng chế Australia cấp) chỉ có hiệu lực trong lãnh thổ Australia. Để được độc quyền tại các quốc gia, vùng lãnh thổ khác thì yêu cầu chủ sở hữu phải nộp đơn tại các quốc gia đó.

Giấy chứng nhận đăng ký sáng chế tại Australia được bảo hộ trong thời gian 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Để duy trì hiệu lực cho Giấy chứng nhận đăng ký sáng chế của mình thì hàng năm chủ sở hữu phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực cho Giấy chứng nhận đăng ký sáng chế của mình.

Xác lập quyền sở hữu sáng chế tại Australia tổ chức, cá nhân nên triển khai thông qua các đại diện sở hữu trí tuệ như công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) để quá trình xác lập quyền sở hữu sáng chế được hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Thong ke